Corona remt aanpak van 'witte vlekken' in provincie Groningen

De veiligheidsregio Groningen werkt aan de aanpak van witte vlekken Foto: Ida Heslinga

Een oplossing om het tekort aan bluswater in de provincie Groningen op te vangen, laat op zich wachten, vanwege de coronacrisis.

Achter de schermen wordt bij de Veiligheidsregio Groningen (VRG) wel nagedacht hoe het probleem van de zogenaamde ‘witte vlekken’ aan te pakken. Het gaat daarbij om 5078 plekken in de provincie, waarvan bekend is dat ze verder dan tweehonderd meter bij een brandkraan vandaan staan.

Aanleiding om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om op een snellere manier meer bluswater naar een witte vlek te krijgen, is de brand in Westerlee november vorig jaar, waarbij een woning volledig in de as werd gelegd, mede vanwege een gebrek aan bluswater.

Honderd procent garanties kunnen we nooit geven

Burgemeester Cora-Yfke Sikkema van de gemeente Oldambt, ook lid van het dagelijks bestuur van de VRG, zegt op voorhand, dat welk scenario er ook uit de bus rolt, inwoners van Groningen een bepaald risico moeten accepteren. ,,We proberen zoveel mogelijk schade te voorkomen en risico’s te beperken, maar garanties dat we het tot nul kunnen reduceren kunnen we nooit geven. We hebben recent twee branden gehad in Nieuw-Beerta en Winschoten. Er was bluswater voldoende, maar beide panden zijn verloren gegaan.”

Voor Dorpsbelangen Westerlee kan het probleem niet snel genoeg worden opgelost. Bestuurslid Kees Kaats heeft de raad van Oldambt een brief geschreven, waarin hij aandringt op een snelle oplossing. Dinsdagavond werd zijn brief en oproep besproken. Kaats zelf oppert om tankwagens aan te schaffen, naar voorbeeld van de Veiligheidsregio Drenthe die in 2013 29 van dergelijke wagens aanschafte. ,,Dan zijn we van die vooroorlogse blusmethodes af.”

Na de zomer komen ere voorstellen van de veiligheidsregio Groningen

Sikkema verwacht dat er na de zomer, ‘het is nu alle hens aan dek wat betreft de coronacrisis’, een aantal voorstellen op tafel ligt. ,,Dan moeten we met elkaar bespreken wat de meest effectieve oplossing is, het meeste rendement oplevert en vervolgens moeten we ons buigen over het kostenplaatje.” Sikkema wil wel eens per jaar een nieuwsbrief sturen aan inwoners van Oldambt over risico’s van branden. ,,Om de mensen scherp te houden.”

Overigens moeten alle woningen in Nederland vanaf juli 2022 voorzien zijn van rookmelders. Corona remt aanpak van ‘witte vlekken’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu