Oudere coronapatiënten na 'een goed gesprek' niet naar het ziekenhuis, maar opgevangen in verpleeghuizen

Kwetsbare ouderen met corona gaan niet altijd naar het ziekenhuis en al helemaal niet naar de intensive care. Maar thuisblijven is ook niet verantwoord als ze erg ziek worden. In verpleeghuizen in het Noorden worden deze dagen corona-afdelingen ingericht met - uiteindelijk - enkele honderden bedden.

Het revalidatiecentrum Eemsdelta wordt omgebouwd tot Corona-tehuis: manager van het revalidatiecentrum José Hulstijn met een zuurstoffles bij een bed.

Het revalidatiecentrum Eemsdelta wordt omgebouwd tot Corona-tehuis: manager van het revalidatiecentrum José Hulstijn met een zuurstoffles bij een bed. Foto: Peter Wassing

Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde voeren dezer dagen regelmatig gesprekken met ouderen, en soms ook met hun familie, over de vraag of ze nog wel naar het ziekenhuis willen. ,,Dat gesprek voeren we normaal ook altijd al met ouderen’’, zegt Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde verbonden aan het UMCG en zelf ook arts in verpleeghuizen.

,,Dit gesprek komt nu veel in de media omdat men het eng vindt’’, merkt Zuidema. ,,Het ís natuurlijk nu ook wel wat nijpender, omdat corona soms heel snel kan verergeren. Soms heb je dan op het moment dat de keuze gemaakt moet worden niet eens meer tijd om zo’n gesprek te voeren. Daarom moet het eerder. Maar er is nu nog voldoende ruimte op de intensive cares en ook op gewone afdelingen in de ziekenhuizen in het Noorden. Die horror-verhalen over dat die keuze gemaakt moet worden vanwege een beddentekort op de ic, zijn hier nu niet aan de orde.’’

Artsen in Nederland voeren dit soort gesprekken met ouderen al jaren. Ze vragen hoe het met een oudere gaat. Is iemand nog in staat voor zichzelf te zorgen? En dan komt de vraag: ‘wat wilt u verder nog in uw leven?’. Zuidema: ,,Wilt u nog naar het ziekenhuis? Wilt u gereanimeerd worden? Wilt u naar de ic? Bedenk daarbij dat ouderen met vergevorderde dementie eigenlijk nooit meer naar de ic gaan, omdat de kans dat ze dat overleven verwaarloosbaar klein is.’’

De Corona-ouderenzorg

In verpleeghuis De Horst in Emmen, Anholt in Assen, revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl, Maartenshof in Groningen en nog een aantal andere huizen worden afdelingen ingericht voor enkele honderden coronapatiënten. Er komen patiënten terecht die nog verder moeten herstellen als ze ontslagen zijn uit het ziekenhuis of die helemaal niet naar het ziekenhuis gaan.

Veel van wat in het ziekenhuis kan, kan ook in het verpleeghuis, zegt Zuidema. ,,Maar er kan minder vaak bloed geprikt worden en er kunnen niet zomaar longfoto’s gemaakt worden. Het verschil is dat in het ziekenhuis in uren wordt gedacht, en in het verpleeghuis in dagen. In het verpleeghuis geven we optimale zorg, maar niet de maximale zorg zoals in het ziekenhuis.’’

Bij een deel van de coronapatiënten worden de klachten in de loop van de dagen ernstiger, soms vrij plotseling. Die patiënten raken uitgeput en hebben dan extra zuurstof en medicijnen nodig.

In het verpleeghuis kunnen ook zuurstof en medicijnen worden gegeven. In normale tijden kunnen patiënten ook thuis wel zuurstof krijgen. Maar bij corona zijn er zulke grote hoeveelheden nodig dat dat tot nu toe praktisch niet te regelen is in Nederland.

Naast de corona-afdelingen in verpleeghuizen heb je in sommige provincies ook nog ‘coronahotels’. Daar worden in het Noorden ook voorbereidingen voor getroffen. Dat zijn afdelingen die samen met hotels zoals Van der Valk zijn ingericht om ziekenhuizen te ontlasten. Er liggen vooral ziekenhuispatiënten die aan de beterende hand zijn.

Bezoek met mondkapje

In revalidatiecentrum Eemsdelta in Delfzijl worden deze week de eerste coronapatiënten opgenomen. ,,Daarvoor is in een week tijd veel werk verzet’’, zegt bestuurder Nienke Ybema van de Zonnehuisgroep Noord.

De dertig mensen die er lagen voor revalidatie zijn vorige week verhuisd naar andere plekken in Winsum en Zuidhorn. In het gebouw zijn sluizen gemaakt. Daardoor is er een ‘besmet’ deel en een ‘schoon’ deel.

In de delen waar coronapatiënten liggen, werkt personeel in beschermingskleren: een schort, mondkapje, veiligheidsbril en handschoenen. ,,We hebben de afgelopen dagen gewerkt aan het organiseren van genoeg beschermingsmiddelen en apparatuur en er zijn huisartsen gevonden om samen met onze eigen behandelaren de zorg hier te verlenen.’’

Op de corona-afdeling is bezoek maar heel beperkt toegestaan, maar niet helemaal uitgesloten. ,,Er zullen helaas ook mensen komen te overlijden op die afdeling’’, voorspelt Ybema. ,,We gaan mensen niet alleen laten op zulke momenten. Bezoek is soms toegestaan. Dan moeten ze een mondkapje voor. Maar een laatste knuffel kan heel waardevol zijn.’’

Voor het personeel op de afdeling is opvang geregeld. ,,Zodat er voldoende aandacht is voor wat ze tegen gaan komen’’, zegt Ybema. Eemsdelta zoekt nog extra tijdelijke medewerkers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu