Kleine bedrijven laten coronasteun provincie Groningen liggen

Noordenveld stelt komend jaar tonnen aan subsidie beschikbaar voor culturele instellingen. Foto: Archief ANP

Provincie Groningen is verbaasd dat kleine bedrijven die getroffen worden door corona, weinig gebruikmaken van de regionale steunmaatregel.

Van de 1,5 miljoen euro die de provincie voor de zomer beschikbaar stelde, is nog maar een paar ton uitgekeerd. De subsidie is bedoeld voor bedrijven met minder dan vijftig werknemers, die kosten hebben gemaakt om hun zaak aan te passen aan de 1,5 metersamenleving.

Ondernemers vaak niet op de hoogte

De bijdrage varieert van 1000 tot 2500 euro. Het kan gaan om het plaatsen van spatschermen of andere maatregelen die nodig zijn om een bedrijf of instelling te laten draaien en klanten te kunnen ontvangen. ,,Regelmatig spreek ik bedrijven die aanpassingen hebben gedaan. Als ik dan vraag of ze onze subsidie hebben gevraagd, is dat niet het geval’’, zegt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol (CDA).

Hij zegt dat ondernemers vaak niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid om een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. ,,Als ik kijk op welke schaal maatregelen zijn genomen, betwijfel ik of de regeling overbodig is. Kennelijk hebben we onvoldoende tamtam gemaakt.’’

Geld vooral voor kleine bedrijven bedoeld

Het provinciebestuur stelde in mei in totaal 11,5 miljoen euro beschikbaar voor met name kleine ondernemers die financieel gebukt gaan onder de aanhoudende gevolgen van de coronacrisis. Het gaat om de zwaarst getroffen sectoren, zoals delen van het midden- en kleinbedrijf, de vrijetijdssector en culturele en maatschappelijke instellingen. Deze zomer zou de provincie Groningen hiervoor een pakket aan maatregelen presenteren.

Dat is nog niet gebeurd, bevestigt Rijzebol. ,,Omdat de regeling nog niet klaar is. In de zomer lag mede door corona alles stil. Nu kijken we of en welke gaten er vallen in de landelijke regelingen. Ik denk dat we eind dit jaar zover zijn dat mensen een aanvraag kunnen indienen.’’

Sluitende begroting voor 2021

Gedeputeerde Staten lieten donderdag weten dat de provinciale begroting 2021 geen nieuwe voorstellen bevat. ,,De gevolgen van de coronacrisis zijn nu nog niet in te schatten. Hierdoor kunnen we geen beeld geven van de financiële effecten.’’ Het provinciebestuur presenteerde wel een sluitende begroting. De provincie geeft 369 miljoen euro uit. Rode draad in de begroting zijn klimaatmaatregelen, energie, mobiliteit en verduurzaming in de landbouw.

Gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) legt verder de nadruk op de versterking van woningen in het gasgebied. ,,We willen daar tempo mee maken. Het proces kent veel stroperigheid. We moeten harde afspraken maken met het rijk en de gemeenten.’’

Belangrijk vindt het college de start van het fietsenplan. ,,Over een langere periode steken we 50 miljoen euro in fietspaden, gedrag en veiligheid. Dat is serieus geld’’, zegt gedeputeerde Fleur Gräper (D66). Met de flinke toename en het stijgende gebruik van e-bikes wordt geïnvesteerd in ‘doorfietsroutes’, waar vooral scholieren, studenten en forenzen hun voordeel mee kunnen doen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu