Burgemeester Westerwolde roept gemeenten op meer statushouders woonruimte te geven waardoor in azc's meer ruimte vrijkomt voor vluchtelingen uit Oekraïne

Foto: Harry Tielman

Gemeenten moeten snel meer statushouders huisvesten waardoor in azc’s meer plekken vrij komen voor vluchtelingen uit Oekraïne.

Die oproep doet burgemeester Jaap Velema van Westerwolde.

,Gemeenten moeten hun uiterste best doen om zulke huisvesting te vinden, desnoods tijdelijk in hotels of andere voorzieningen’’, zo zegt hij.

12.000 statushouders

In de Nederlandse azc’s zitten momenteel 12.000 statushouders, voormalige asielzoekers die in Nederland mogen blijven, te wachten op een reguliere woning. Elke gemeente heeft de taak een bepaald aantal zo’n woning te geven maar slaagt daar niet altijd in, mede door de krapte op de woningmarkt.

Mede daardoor zitten de azc’s momenteel vol. Eind vorig jaar leidde dat al tot grote problemen in het asielcentrum in Ter Apel (gemeente Westerwolde), de entree voor vluchtelingen in Nederland. Omdat er geen ‘doorstroming’ naar andere azc’s mogelijk was, raakte de nachtopvang in Ter Apel overvol. Na herhaalde oproepen werden overal in het land tijdelijke noodopvanglocaties geopend, om zo de druk op Ter Apel te verminderen.

Opnieuw te vol

Als de verwachte vele vluchtelingen uit Oekraïne naar Nederland komen, kan het opnieuw veel te vol worden in Ter Apel. ,,Ook daarom mijn oproep’’, aldus Velema. ,,Zorg nou dat statushouders een plek krijgen, dan komen er heel veel plekken in azc’s vrij en kunnen we de mensen uit Oekraïne die onze hulp zo hard nodig hebben, herbergen.’’

In het asielcentrum in Ter Apel zijn inmiddels de eerste vluchtelingen uit Oekraïne gearriveerd. Zo’n 50 in totaal, in kleinere groepjes. Volgens de woordvoerster van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) heeft een aantal van hen asiel aangevraagd. ,,Zij doorlopen de gebruikelijke procedure. Maar een aantal is ook doorgereisd naar familie in Nederland.’’ Dat is toegestaan omdat Oekraïners Europeanen zijn en op basis van een zogenoemd associatieverdrag een bepaalde periode in Nederland kunnen verblijven.

Nieuws

menu