Crisis TSN is politiek probleem

TSN Thuiszorg. Foto archief DvhN

Crisis in de thuiszorg. 150 cliënten van TSN krijgen geen hulp. De vinger wijzen naar TSN kan, maar wethouder Ton Schroor (D66) heeft ook een groot politiek probleem.

Crisis in de thuiszorg. 150 cliënten van TSN krijgen geen hulp. De vinger wijzen naar TSN kan, maar wethouder Ton Schroor (D66) heeft ook een groot politiek probleem.

De raadsfractie van D66 kwam donderdagavond met een verklaring. De democraten willen dat de gemeente het contract met TSN beëindigt. Raadslid Wieke Paulusma voerde enkele legitieme argumenten aan, bijvoorbeeld dat TSN haar cliënten er niet op had gewezen dat ze ook hulp van andere aanbieders konden krijgen op het moment dat TSN de hulp zelf niet leverde.

Acuut probleem
Vraag is alleen wie er baat bij heeft als nu het contract met TSN wordt opgezegd. Krijgen de cliënten die wekenlang geen hulp kregen, daardoor nu wel hulp? Schieten medewerkers van TSN er iets mee op dat de gemeente het contract verscheurt? De relatie gemeente en TSN moet onder de loep, maar het thuiszorgprobleem is acuut. Dat moet nu opgelost, contracten opzeggen kan later nog wel.

Heeft het dan zin dat raadsleden die toevallig in de zorg werken zich nu opwerpen als een soort ombudsman voor de gedupeerden? De actie ‘meldpunt' die Marjet Woldhuis (Stadspartij) vrijdag lanceerde, is ongetwijfeld goedbedoeld, maar vanwege het publiciteitseffect ook nogal gratuit. Als volksvertegenwoordiger moet Woldhuis erop toezien dat thuiszorg in de stad goed is geregeld. Dat deed Woldhuis door samen met SP een actualiteitendebat aan te vragen op het moment dat er via de FNV signalen kwamen over schrijnende situaties. Woldhuis moet vervolgens echter niet zelf de oplossing gaan bedenken.

Wethouder
Voor die oplossing moet wethouder Ton Schroor zorgen. En daar wringt de schoen. Het lijkt alsof geen politieke partij in Groningen tegen een wethouder durft te zeggen dat emmers dreigen over te lopen. Door zelf een oplossing te bedenken zegt Woldhuis eigenlijk dat ze dat de wethouder niet meer toevertrouwt. Maar ze zegt dat niet hardop.

En vooralsnog geldt dat ook voor de SP. Fractievoorzitter Jimmy Dijk kende de problemen, maar wist woensdagmorgen de exacte omvang nog niet. Hij werd overrompeld door Schroors mededeling dat het om 150 gevallen gaat.

Overvallen
De wethouder zei erbij dat hij dat zelf ook nog maar net wist. Hij was erdoor ‘overvallen'. De vraag is: mag dat? Mag een door de wol geverfde bestuurder als Ton Schroor dit overkomen? Kreeg hij bijvoorbeeld geen signalen van de WIJ-teams in de stad? Had hij er niet direct bovenop moeten zitten toen bekend werd dat TSN in grote financiële problemen verkeert?

De wethouder kwam er woensdag in het actualiteitendebat mee weg. Hij beloofde dat er thuiszorg komt en dat er met de ‘150' contact wordt opgenomen. Dijk is vast van plan de wethouder aan de beloftes te houden. Woensdag al wil de SP'er opnieuw aan de bel trekken. Zijn de zaken dan niet op orde? Dan moeten de rapen toch wel eens gaar zijn. Hoe erg? Vul dat zelf maar in, is het enige dat Dijk wil zeggen.

Nieuws

Meest gelezen

menu