Crisisaanpak hard nodig voor veiligheid Groningers zegt Staatstoezicht op de Mijnen voor de zoveelste keer

Het huidige tempo van de versterkingsopgave in het aardbevingsgebied is onacceptabel omdat Groningers leven in een mogelijk onveilig huis. Wachten, onzekerheid en voortdurende bevingen leiden bij een deel van de bewoners tot veel stress en gezondheidsklachten.

heodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen.

heodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het Staatstoezicht op de Mijnen. Foto: Archief ANP

Dat zegt het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat bij het kabinet opnieuw pleit voor een crisisaanpak. De toezichthouder waarschuwt ook in de voortgangsrapportage 2019-2020 voor een te stroperige werkwijze bij de versterking. Het duurt heel lang voordat er knopen worden doorgehakt.

Niet te veel praten maar vooral doen

Daarom moet de Nationaal Coördinator Groningen als eindverantwoordelijke partij worden aangewezen, anders is Groningen nog wel twintig jaar bezig met de versterking. Nu sturen NCG, gemeenten, provincie en Rijk de versterkingsopgave op basis van overeenstemming. Ze proberen het eens te worden over de vraag waar en in welke volgorde woningen worden opgenomen, beoordeeld en aangepakt. Dat past wel bij gebiedsontwikkeling, maar niet bij een veiligheidsoperatie, aldus SodM.

Lege handen achterblijven

Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van SodM vindt dat de versterkingsoperatie in 2025 afgerond zou moeten zijn, zodat bewoners weer verder kunnen. ,,Daarvoor is een crisis-aanpak nodig. Een deel van de bewoners is bang om na jaren lang wachten op de overheid, met angst, stress en soms ziekte als gevolg, met lege handen achter te blijven. Bestuurders in de regio vragen hier terecht aandacht voor. De overheid heeft de plicht deze mensen tegemoet te komen.’’

‘Focus versterking terug op veiligheid’

Kockelkoren vindt niet dat de discussie over compensatie van alle sores ten koste mag gaan van de snelheid van de versterkingsopgave. Compensatie moet in een apart traject worden uitgevoerd. Het gevaar bestaat dat overheid en bewoners blijven hangen in een discussie over compensatie, waardoor bij het veiliger maken van Groningen veel tijd verloren gaat. ,,De focus van de versterking moet terug op veiligheid.’’

SodM stelt nadrukkelijk dat bij de versterking maar één opdrachtgever past: de bewoner. De eigenaar van een huis heeft recht op zicht en zeggenschap op wat er moet gebeuren. Daarom moet de bewoner beter weten waar hij aan toe is en worden ondersteund. Alleen op die manier houden mensen greep op hun situatie.

Schadeherstel en versterking combineren

Ook vindt SodM het belangrijk dat bij de versterking ook het schadeherstel wordt meegenomen. De toezichthouder wil af van de vele loketten en één aanspreekpunt. Kockelkoren vraagt bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen en sociaal zwakkeren. ,,Ook kleine ondernemers vallen bij veel maatregelen tussen de wal en het schip.’’

Uitvoering versterking loopt fors achter

Onduidelijk is of de maatregelen voor voldoende versnelling gaan zorgen. De beoordelingen van huizen en gebouwen zijn op tempo gekomen naar bijna 4000 op jaarbasis. SodM vindt dat een compliment waard. Staat tegenover dat de opnames vertraagd zijn van bijna 2.000 in de tweede helft van 2019 naar 600 in de eerste helft van dit jaar. Met 300 versterkte adressen over het afgelopen jaar loopt uitvoering van de versterking fors achter. Met het huidige tempo zou de versterking meer dan twintig jaar vergen.

Ontbrekende expertise in huis halen

Ook hier helpt het niet om in overeenstemming met rijk, regio en de NCG de versnellingsmaatregelen te ontwikkelen en te realiseren. SodM adviseert daarom om de NCG zoveel strepen op de mouw te geven dat het meters kan maken. Dat laatste kan worden vastgelegd in de nieuwe wet Versterken. Als bij de NCG en beide ministeries, de competenties, expertise en capaciteit nog ontbreekt om een crisis-aanpak vorm te geven en uit te voeren, moet deze zo snel mogelijk in huis gehaald worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu