Crowdfunding maakt nieuw sociaal energielandschap Zonne Akkers van Meedenaren bij Zuidbroek mogelijk

Lylian Dwarskasing van projectontwikkelaar Solarfields (links), Henriëtte Hartgers en Jaap Keuning op de Zonne Akkers in Zuidbroek. De plek waar Keuning ervaring op doet met het ontwikkelen van een zonnepark. Foto: DVHN

Inwoners van Meeden zijn deze week begonnen met de bouw van een coöperatief zonnepark. Zonneakker Zuidbroek wordt ter plekke gekoppeld aan een nieuw biologisch tuinbouwproject.

,,We willen heel graag de verkoop van onze energie gebruiken om een mooi en ecologisch park van vijf hectare neer te zetten waar iedereen bij betrokken kan zijn. We gaan onze groenten en fruit oogsten, het liefst met mensen uit de regio’’, zegt Jaap Keuning van Stichting Initiatief Zonne-energiepark Meeden (SIZM).

Sociaal energielandschap

,,Wat we willen is bewijzen dat je op lokaal niveau een sociaal energielandschap kunt maken, dat wordt gedragen door de omgeving. De opbrengst blijft hier en investeren we volledig in het project’’, benadrukt Keuning. ,,De financiering is rond. Het geld staat op de rekening. Daarom komen we er nu pas mee naar buiten.’’

De Meedenaar heeft het project opgezet met medebestuurslid Lylian Dwarkasing uit Groningen en zijn partner Henriëtte Hartgers, die onlangs in Groningen stopte met haar winkel Toy Toy in de Folkingestraat.

De zonneakkers liggen op de voormalige motorcrossbaan aan de Industrieweg in Zuidbroek. De gemeente Midden-Groningen en de GasUnie verpachten 25 jaar de grond voor een symbolisch bedrag. Het zonnepark wekt 2 miljoen kWh groene stroom op. Dat is goed voor het verbruik van 600 huishoudens. Als het meezit wekken we deze zomer al stroom op. ,,We werken samen met Energie VanOns dat veel ervaring heeft met het verkopen van groene energie van eigen bodem. Mensen die onze groene stroom willen, kunnen zich bij ons of bij hen melden’’, zegt Keuning.

Alle contracten zijn getekend

Bij de voorbereiding heeft het bedrijf Econnetic uit Driebergen geholpen met de aanvraag van SDE+ subsidie en de aanvraag van de omgevingsvergunning. De contracten voor voldoende afname van groene stroom door Energie VanOns zijn getekend. Het zonnepark bestaat uit 6768 zonnepanelen op ‘bokken’ en heeft 2,2 megawattpiek vermogen.

,,Toen we drie jaar geleden ons plan bespraken in het dorp merkten we dat er behoefte was om een soort tuin- en recreatieproject met scholen te doen’’, zegt Keuning. Het lijkt ons prachtig om samen met de mensen hier onze groenten en druiven te oogsten en daar producten van te maken. We geloven dat we via de kinderen ook ingang krijgen bij de ouders.’’

Gezellige oogstkantine

Binnenkort gaat de website online. Dwarkasing: ,,Vanaf dan kunnen mensen zich aanmelden voor energie en kunnen we ze uitnodigen voor activiteiten en nieuwe initiatieven. We bouwen een gezellige oogstkantine waar we op kleine schaal onze spullen aan de man brengen en we met z’n allen van ons landje kunnen eten en drinken.’’

De voorbereidingen hebben enkele jaren in beslag genomen. ,,Je hebt met veel instanties te maken. Om zover te komen moesten we zelf geld in het project stoppen. Twintig procent van de twee miljoen die nodig is om dit sociale energielandschap aan te leggen, is via crowdfunding op tafel gelegd. ,,We zijn heel erg dankbaar dat voldoende mensen geloven in het project en ons vertrouwen.’’

Minimale vergoeding

Nadrukkelijk wijzen Keuning en Dwarkasing erop dat ze de opbrengst van het zonnepark aanwenden voor nieuwe investeringen op de zonneakkers. ,,Ook ons salaris steken we uit goodwill rechtstreeks in het project. We werken op basis van vrijwilligheid met een minimale kostenvergoeding, omdat we er alles aan willen doen om van de zonneakkers een succes te maken.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu