Cultuurhistorische erfgoed status voor ruim 6.000 panden in gemeente Groningen

De stad Groningen. Foto: Deon Prins

Ruim 6.000 panden in de gemeente Groningen krijgen de status van cultuurhistorisch erfgoed. Door het toekennen van deze status kunnen de gebouwen niet zomaar worden gesloopt.

In 2019 is er door een onafhankelijke deskundige een inventarisatie gemaakt van de onbeschermde cultuurhistorische plekken en panden in de voormalige gemeente Groningen en Ten Boer. 4.299 objecten krijgen de status karakteristiek en 1.488 objecten hebben de status ‘beeldondersteunend’ gekregen. Ook zijn er ook nog objecten die in aanmerking komen voor een monumenten status, maar dat wordt door de gemeente later uitgewerkt.

Beschermd tegen sloop

Voordat objecten op deze lijst met cultuurhistorisch erfgoed worden gesloopt, maakt de gemeente Groningen nog een extra afweging waarbij de cultuurhistorische factor ook een rol gaat spelen. ‘Historische en bijzondere gebouwen maken Groningen de stad die ze is. We willen die unieke en herkenbare identiteit graag behouden. Daarvoor is het belangrijk dat naast monumenten ook karakteristieke en beeldondersteunende objecten beter beschermd worden tegen sloop,’ aldus wethouder Roelof van der Schaaf (PvdA).

Vastleggen kenmerken

Inwoners van de gemeente Groningen kunnen vanaf 4 juni tot en met 16 juli 2020 reageren op het conceptbestemmingsplan Gebouwd Erfgoed Groningen. In dit bestemmingsplan worden alle karakteristieke en beeldondersteunende objecten (niet alleen gebouwen) in het grondgebied van de voormalige gemeente Groningen vastgelegd. Het voorziet daarbij een regeling die toeziet op het, voor zover mogelijk, in stand houden van de karakteristieke en/of ruimtelijk relevante kenmerken, van deze objecten.

Nieuws

Meest gelezen

menu