DVHN commentaar | Geloofwaardigheid van het zorgsysteem en omgang met kwetsbare mensen staat op het spel. Curator moet spitten in gang van zaken rond faillissement MartiniZorg in Groningen

De impact van een failliete zorginstelling wordt zwaar onderschat. Levens van kwetsbare mensen die zorg nodig hebben, worden op de kop gezet.

Een reclamebord van Martinizorg bij het dagactiviteitencentrum in Oosterparkheem.

Een reclamebord van Martinizorg bij het dagactiviteitencentrum in Oosterparkheem.

Ineens is de toekomst van de organisatie, de mensen waar je een band mee hebt en die van jou onzeker. Wie kun je nog vertrouwen?

Nog steeds een raadsel

Nieuws

menu