Dankers en gemeente Veendam kibbelen over landbouwgrond. Pachtkamer rechtbank Groningen buigt zich over het conflict

De firma Dankers wil 67 hectare grond pachten van de gemeente Veendam. Foto: DvhN

De firma Dankers uit Borgercompagnie en de gemeente Veendam hebben onenigheid over een stuk landbouwgrond. Volgens Dankers heeft de gemeente Veendam eerder toegezegd om de firma 67 hectare grond in pacht te verstrekken, volgens het gemeentebestuur voldoet de firma niet aan gemaakte afspraken en kan er daarom niet worden verhuurd.

De gemeente beschikt inmiddels niet eens meer over de beoogde landbouwgronden. Een deel van het land is verkocht, een ander deel verpacht.

Pachtkamer

De pachtkamer van de rechtbank in Groningen buigt zich 26 september over de zaak.

Dankers heeft in Borgercompagnie een mestvergistingsinstallatie die in de omgeving al jaren (stank)overlast veroorzaakt. De grond zou in pacht worden gegeven als de firma een oplossing had voor het stankprobleem. Een oplossing is er nog steeds niet. De gemeente voert daarom aan zich niet aan de toezegging te hoeven houden.

Dankers betoogt dat een voorgenomen oplossing er niet kan komen omdat de provincie een daarvoor benodigde vergunning niet verleent.

Zo wilde het bedrijf een 25 meter hoge schoorsteen met afzuiginstallatie bouwen. De schoorsteen zou ‘bijdragen aan het terugdringen van de geurhinder tot een aanvaardbaar niveau’. Ook zou er een loods en een overkapping moeten komen voor de opslag van mest.

Stopgezet

Omdat er een oplossing voorhanden is, vordert het bedrijf nakoming van de pachtovereenkomst met de gemeente.

De gemeente liet eerder al weten dat Dankers zelf de aanvraag bij de provincie voor een benodigde stikstofvergunning had ingetrokken. Dankers heeft de procedure zelf stopgezet. Daarmee wordt er niet meer voldaan aan eerder gemaakte afspraken, aldus het gemeentebestuur.

Nieuws

menu