Cbs De Haven wil in monumentaal pand De Haver

De Haver. Foto archief DvhN

Sterrenkok Steven Klein Nijenhuis kan een uitnodiging voor een gastles verwachten. Het behoudplan voor cbs De Haven in Onderdendam voorziet in gebruik van alle talent in het dorp.

Dat het plan om De Haven overeind te houden uitgaat van eigentijds onderwijs is niet bijzonder. Wel dat de vaardigheden van dorpelingen, ouders en leerkrachten ingezet worden.

„Dat gaat niet alleen om de sterrenkok”, verduidelijkte docent Corine Hartlief, „Denk ook aan een moeder die goed gitaar kan spelen.”

Nieuwe school, nieuwe locatie

Als het aan medezeggenschapsraad, ouders en leerkrachten ligt komt er een nieuwe school. Niet op de huidige locatie.

Het oog is gevallen op boerderij De Grote Haver van de NAM. Onder de noemer ‘Alles in één' krijgen, naast De Haven, ook peuterspeelzaal, kinderdagverblijf, tussenschoolse- en buitenschoolse opvang onderdak in het monumentale pand. En liefst nog meer instellingen en organisaties.

Fusie

Het reddingsplan werd donderdag gepresenteerd aan directeur/bestuurder Simon van der Wal van VCPO Noord-Groningen. De overkoepelende christelijke onderwijsorganisatie wil De Haven laten fuseren met cbs De Regenboog in Bedum.

De reden: te weinig leerlingen. De deuren zouden eerder dicht, maar Onderdendam kreeg een jaar respijt.

Laatste poging om onderwijs voor het dorp te behouden

Ouders en leerkrachten is er alles aan gelegen onderwijs voor het dorp te behouden. Het voorliggende plan is een laatste poging. Van der Wal bood die mogelijkheid, omdat de harde ondergrens van 80 leerlingen is losgelaten.

Hij liet in september weten open te staan voor een levensvatbaar plan voor 40 of 50 kinderen. „Dat aantal moeten we ook halen'', erkende Hartlief, ,„we hebben nu 24 leerlingen. Dat is te weinig.”

De hoop is gevestigd op kinderen van buitenaf. Hartlief: „Denk aan mensen die in Warffum wonen en in Groningen werken. Onze school ligt op de weg daarnaar toe.”

'Zal geen maanden duren'

Om ze inderdaad in Onderdendam in de klassen te krijgen zal De Haven iets extra's moeten bieden. Dat zit naast de bundeling van krachten en talenten ook in projectonderwijs en kleinschaligheid, waarin sommige kinderen beter gedijen.

Van der Wal nam gisteren voor het eerst kennis van het plan en kon er inhoudelijk nog weinig over zeggen: „De focus op de 21e-eeuwse vaardigheden is inderdaad niet nieuw, maar de combinatie met boerderij en dorp, volgens het ‘Alles in één'-idee, heeft me verrast.”

„We zullen serieus gaan kijken naar de haalbaarheid. Ik kom daar snel op terug. Dat zal geen maanden duren, over een aantal weken is er duidelijkheid.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
Het Verdwenen Groningen
menu