Pekela geeft bestuur De Kiepe opdracht: Droom over nieuwe invulling van het dorpshuis

Dorpshuis De Kiepe in Nieuwe Pekela moet weer een klassieke ontmoetingsplek voor de inwoners van het dorp worden. Het stichtingsbestuur mag dromen over een nieuwe invulling.

Interieur van de bibliotheek in MFC De Binding in Oude Pekela.

Interieur van de bibliotheek in MFC De Binding in Oude Pekela. Foto: Huisman Media

Dat advies heeft het dagelijks bestuur gekregen van het college van B&W van de gemeente Pekela. ,,Ze moeten voor het voorjaar met een plan komen, waarin de toekomst van De Kiepe centraal staat. Ze beginnen op nul. Dat betekent dat mag worden nagedacht over nieuwbouw, renovatie of deels nieuwbouw”, legt burgemeester Jaap Kuin uit. ,,Maar overeind blijft dat Nieuwe Pekela een dorpshuis houdt. Geluiden als zou de toekomst van De Kiepe op het spel staan kloppen absoluut niet”, aldus Kuin.

Toch vrees voor sluiting De Kiepe

De vrees dat het dorpshuis wellicht de deuren sluit is mede ingegeven, omdat het college van B&W voorstelt de bibliotheek te sluiten. Ze acht het in ieder geval niet verantwoord deze voorziening in de benen te houden. Als er mogelijk ook nog wordt getornd aan het consultatiebureau, is het aantal voorzieningen dat gebruik maakt van De Kiepe erg dun.

De laatste jaren is er al een streep gezet door een aantal voorzieningen, waaronder het maatschappelijk werk van stichting De Badde. Voeg daar aan toe dat het openhouden van de peuterspeelzaal de komende jaren onder druk staat en het laat zich raden dat het stichtingsbestuur steeds minder huurpenningen binnen krijgt. Ook door de coronacrisis staan inkomsten voor De Kiepe onder druk. De Kiepe is ook nog eens gedateerd en staat voor een forse opknapbeurt, dan wel dat er gekozen wordt voor nieuwbouw.

Externe adviseur denkt met bestuur na over de toekomst

,,Daarom hebben we tegen het bestuur gezegd: denk na over de toekomst. Wij betalen een extern adviseur (Groninger Dorpen/red) en deze moet nu met het bestuur aan de slag om een plan te maken.” De Kiepe staat sowieso voor een forse opknapbeurt. Het gebouw is niet duurzaam, de plafonds zijn er inmiddels uitgehaald en er is veel lege kantoorruimte.

Het openhouden van de bibliotheek in Nieuwe Pekela is vooralsnog de eerste zorg, maar is wat betreft het college een gelopen race. Sluiten is de beste optie. Pekela bezuinigt al jaren op de bibliotheken in Oude - en Nieuwe Pekela. In Oude Pekela heeft de bieb onderdak in ontmoetingscentrum De Binding, maar de huur is hoog. Het college wil 50.000 euro bezuinigen en stelt voor de bieb in Nieuwe Pekela, in De Kiepe, te sluiten. ,,Beter een grote bieb in de benen houden, dan twee halve”, is de redenering van Kuin.

In Nieuwe - en Boven Pekela zijn 858 inwoners lid van de bibliotheek. in Oude Pekela zijn dat er 1324. Opmerkelijk is dat in Boven - en Nieuwe Pekela 231 van de 858 in 2018 en 2019 , ruim 25 procent, niets geleend heeft. In Oude Pekela hebben 339 van de 1324 leden de laatste twee jaar niets geleend.

Er zijn inmiddels geluiden uit de raad die menen dat het gemeentebestuur koste wat kost de voorziening in Nieuwe Pekela in stand dienst te houden. Want, zo wordt geredeneerd, Pekela kiest voor het zelfstandig blijven als gemeente en dan past het niet om voorzieningen te sluiten.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu