De Oosterpark: meer kunst, minder afval

In de Oosterparkwijk buigt een coöperatieve wijkraad zich over de toekomst van de wijk. Foto: Duncan Wijting

Bewoners van de Oosterparkwijk in Groningen schaffen een busje aan om de buurt zwerfvuilvrij te houden. Ook komen er twee kunstateliers voor kinderen.

Aldus heeft de coöperatieve wijkraad besloten, die eind 2017 in de Oosterparkwijk is geïnstalleerd.