Burgemeester in coronatijd: 'Je staat nu continu aan'

De coronacrisis vraagt veel van bestuurders, zegt burgemeester Hans Engels van Loppersum. Een stroom van telefoontjes, appjes en mails wordt op hen afgevuurd. ‘’Je staat continu aan. En dat eist soms zijn tol.’’

Hans Engels

Hans Engels Foto: Corné Sparidaens

Houdt Loppersum het hoofd koel onder de corona-crisis?

,,We hebben natuurlijk een beperkte ervaring met zo’n soort crises en ik heb ook geen volledig zicht op alles wat er gebeurt. Maar mijn algemene indruk is dat het rustig is. Er zijn geen alarmerende berichten. Men houdt zich aan de maatregelen. Natuurlijk zijn er zorgen, bij ondernemers, in instellingen en bij de zorg. Ik ben trots op de inwoners. Het is best mooi om te merken dat het zo goed gaat.’’

Voelt u zich een beetje burgemeester in oorlogstijd?

,,Ik dramatiseer niet, oorlogstijd is een beetje een zware term. Wel vind ik dat we ons bewust moeten zijn van onze verantwoordelijkheid. En sinds het uitbreken van de crisis sta je ook meteen in die stand. Daar ben je je scherp van bewust.’’

Welke verschillen met de normale situatie vallen u op?

,,Het gemeentehuis is leeg. Of bijna helemaal leeg, want er moet nog wel een jaarrekening worden opgesteld. Maar verder is het erg opgedroogd. Zelf ben ik vooral actief in het kader van het overleg binnen de Veiligheidsregio. We komen met de collega’s eenmaal per week bij elkaar. Er is heel veel mailverkeer en wordt er veel gebeld. En er zijn onophoudelijk app-berichten. Mensen vragen zich vooral af: hoe zit dit nu? Wat betekent dat? Wie heeft welke bevoegdheid? In elk geval is mijn wens alles zoveel mogelijk samen te doen, bij hoe je reageert op maatregelen en hoe je alles afstemt.’’

In Brabant, waar het corona-virus eerder toesloeg en mensen al wat langer thuis zitten, is sprake van meer huiselijk geweld. Hoe gaat dat in Loppersum?

,,Er zijn geen signalen van een toename van huiselijk geweld. Ik krijg elke week een politierapport en dat maakt daar geen melding van. Sterker nog: het was de laatste keer zelfs wat korter dan normaal. Maar we houden deze ontwikkeling wel in de gaten.’’

Komt het college nog elke week bij elkaar?

,,Ja. Daar hebben we ook voor gekozen. We zitten in de vergaderruimte wel op flinke afstand van elkaar, meer dan 2 meter. Maar het kan natuurlijk veranderen onder invloed van de gebeurtenissen. Tot nu toe werken we de agenda gewoon af.’‘

,,Een punt waar we ons nu over buigen samen met de griffier is hoe we de raad erbij betrekken. De raadsvergadering is afgelopen maandag geschrapt, op verzoek van raadsleden. Wij willen echter wel dat het democratisch proces doorgaat.’‘

,,Er mag niet de indruk ontstaan dat de gemeente ongecontroleerd wordt bestuurd. Het politieke debat hoort in de raadszaal en daarvoor moet je elkaar zien. We overwegen dan ook volgende maand wel een raadsvergadering te houden. Hoe precies moeten we nog uitzoeken.’’

Voor de herindeling komt deze crisis op een ongunstig moment.

,,Ja, dat is buitengewoon vervelend. Voor de herindeling op 1 januari moet de afstemming met Delfzijl en Appingedam optimaal zijn. We willen het proces zo lang mogelijk op koers houden. We kijken nu samen met beide andere gemeenten waar we nu precies tegenaan lopen en wat deze gebeurtenissen betekenen voor de fusie.’’

Wat vindt u het lastigste in deze periode?

,,Er is heel veel vervuiling in de informatievoorziening. Ik zou zeggen: geef ruimte en vertrouwen aan de mensen die zijn aangesteld en laat ze hun werk doen. Stoorzenders hebben soms goede bedoelingen. Maar soms grijpen mensen de crisis aan om zand in de raderen te strooien.’’

,,De onzekerheid is ook vervelend. Die hangt echt als een paraplu boven al mijn opmerkingen. En zoals gezegd zijn dit mentaal zware dagen, dat eist soms zijn tol. Je staat als burgemeester continu aan. Ik kan me ook niet permitteren om de app of de telefoon een avondje uit te zetten en lekker te netflixen. Ik vind dat we de rust moeten bewaren en onze verantwoordelijkheid moeten nemen. En ons maximaal moeten inzetten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu