Groningen voert nieuw afvalsysteem in: betalen voor wat je weggooit. Diftar: hoe werkt dat eigenlijk?

Afval kan in Nederland nog veel beter gescheiden worden. Diftar helpt daarbij. Foto Attero

Het lijkt er steeds sterker op dat Groningen vanaf 2021 overgaat op een diftarsysteem voor de afvalverwerking. Dat betekent nogal wat voor hoe je afval weggooit en wat je daarvoor betaalt. Maar wat precies?

Dif-wattes?

Diftar staat voor gedifferentieerd tarief. Nu werkt Groningen nog met vaste bedragen voor de jaarlijkse afvalstoffenheffing, maar in een diftarsysteem betaal je meer naarmate je meer weggooit. Een aantal Nederlandse gemeenten heeft al met zo’n systeem en toen Haren nog een zelfstandige gemeente was, gold daar diftar per kilo. Met andere woorden: de afvalstoffenheffing werd bepaald door het totale gewicht van het afval. Groningen krijgt waarschijnlijk ‘diftar op frequentie’ of ‘diftar per zak’. Zo’n systeem is minder storingsgevoelig en kan goedkoper en sneller worden ingevoerd.

Als dat inderdaad gebeurt, hoe zorg ik dan dat m’n afvalstoffenheffing zo laag mogelijk blijft?

Door zo min mogelijk grijze vuilniszakken met ongescheiden restafval weg te gooien. In het nieuwe diftarsysteem wordt namelijk 40 procent van je afvalstoffenheffing bepaald op basis van het aantal keer dat je per jaar je grijze kliko aan de weg zet - of het aantal keer dat je een zak huisvuil in de ondergrondse container gooit. De gemeente hoopt dat Groningers daardoor minder weggooien en hun afval beter gaan scheiden.

Wacht even - Groningen had toch een supergoed systeem om afval ná te scheiden?

Dat klopt: de nascheidingsinstallatie van Attero in Wijster, waar het Groningse huisvuil heengaat, kan een aantal stoffen keurig uit de restvuilberg sorteren. Het gaat om metaal, plastic, drankenkartons en organisch materiaal. Daarom kunnen Groningers al jaren hun frisdrankblikjes, melkpakken, aardappelschillen en plastic zakjes allemaal in dezelfde vuilniszak gooien.

Maar voor papier, glas, textiel en afgedankte elektronica werkt nascheiding niet goed. Daar komt nog bij dat nagescheiden grondstoffen vaak van mindere kwaliteit zijn dan als je ze bij de bron scheidt. Nagescheiden bio-afval is bijvoorbeeld eigenlijk alleen geschikt om biogas van te maken.

Volgens mij kan ik m’n kosten óók drukken door mijn afval naast de container te gooien in plaats van erin.

Je zal er geen vrienden mee maken in je buurt, maar ja, dat kun je doen. Veel gemeenten die met diftar werken, zagen de eerste tijd inderdaad dat er meer afval werd gedumpt. Groningen is daarom van plan om vooral in het begin extra handhavers in te zetten. Zij waarschuwen dumpers en delen boetes uit; bijplaatsen komt je op 95 euro te staan. Daarvoor hoef je trouwens niet op heterdaad te worden betrapt: BOA’s kunnen bijgeplaatste zakken ook onderzoeken op adresgegevens en de boete opsturen.

Afval scheiden, dus. Wat kan ik daar zelf precies in doen?

De gemiddelde Groningse restafvalzak bestaat momenteel voor ongeveer 10 procent uit textiel en glas, 16 procent uit papier en 20 tot 40 procent uit groente-, fruit- en tuinafval. Al die stoffen kun je ook gescheiden aanbieden.

Er staan al ondergrondse containers voor glas, oud papier en textiel. Daarvan komen er nog eens 105 bij, verspreid over de gemeente, om ze makkelijker bereikbaar te maken. Grote nieuwbouwcomplexen krijgen ook standaard eigen papier- en glascontainers. Voor oud papier kun je eventueel ook een eigen minirolcontainer krijgen van de gemeente.

Maar mijn buren en ik hebben helemaal geen GFT-bak!

In de binnenstad en in wijken met veel hoogbouw zijn nu inderdaad eigenlijk geen mogelijkheden om bioafval te scheiden. De logica daarachter is dat bewoners daar meestal geen tuin hebben, en dus veel minder GFT aanbieden dan mensen in de groenere buitenwijken.

Als je in een flat of in het centrum wél je groenafval wilt gaan scheiden, heb je daarvoor twee opties. Je kunt de gemeente vragen om een eigen groene kliko, als je die kunt stallen op eigen terrein. Je moet ‘m ook zelf naar een bestaande GFT-inzamelroute brengen als hij vol zit.

Heb je geen plek voor een kliko en woon je te ver van zo’n inzamelroute? Dan kun je samen met je buren een verzoek indienen voor een grote GFT-container in de openbare ruimte. De gemeente houdt er nu rekening mee dat ze ongeveer 50 van die containers kan plaatsen in de komende jaren.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu