De geoorde fuut kan de bouw van stadswijk De Suikerzijde in Groningen blokkeren. Wie is en waar zit deze gevederde vriend die ecologen en juristen aan het werk houdt?

De meest besproken vogel van Groningen is geoorde fuut, die met zijn beschermde status de bouw van de nieuwe stadswijk De Suikerzijde in Groningen blokkeert. Wat is het voor een vogel?

Geoorde fuut met jong in de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek.

Geoorde fuut met jong in de vloeivelden van de voormalige Suikerfabriek. Foto: Alice Dekker

Hij is kleiner dan gewone fuut. Het vogeltje met het guitige opgewipte snaveltje draagt een donker verenkleed met een opvallende gele oorpluim. Deze trekvogel bivakeert graag in ondiepe wateren zoals heidevennen en in duinmeren. Volgens de provincie is het onjuist om te veronderstellen dat hij broedt op de vloeivelden waar 5000 woningen moeten komen.