De grutto moet weg voor de fuut, de fuut voor de huizen – Boeren, burgers en natuurorganisaties in Groningen zien plannen groene stadswijk Suikerzijde niet zitten en stappen naar Raad van State

Het lijkt de gemeente Groningen niet te lukken om van Suikerzijde een bij voorbaat breedgedragen ‘groene’ woonwijk te maken.

Op deze vloeivelden van de voormalige suikerfabriek tussen Groningen en Hoogkerk is een deel van de toekomstige woonwijk Suikerzijde gepland. Rechtsonder: het suikerunieterrein. Links: de Johan van Zwedenlaan bij Hoogkerk. Onder: de spoorlijn naar Leeuwarden.

Op deze vloeivelden van de voormalige suikerfabriek tussen Groningen en Hoogkerk is een deel van de toekomstige woonwijk Suikerzijde gepland. Rechtsonder: het suikerunieterrein. Links: de Johan van Zwedenlaan bij Hoogkerk. Onder: de spoorlijn naar Leeuwarden.

Negen natuurorganisaties stappen naar de Raad van State met ernstige kritiek op de plannen met de vloeivelden van de voormalige suikerfabriek. Ze zijn teleurgesteld dat stad en provincie tot dusver geen gehoor geven aan hun kritiek.

Ontoereikend

Voor de procedure slaan Natuur en Milieufederatie, (landbouw)collectief Groningen West, Groninger Landschap, Vleermuiswerkgroep, Natuurmonumenten, IVN, KNNV (veldbiologen), Avifauna (vogelbeschermers) en de Bomenstichting de handen ineen.

Ze zijn ervan overtuigd dat een deel van de rijke natuur van de vloeivelden behouden kan blijven, zonder één woning minder te bouwen. Volgens hun contra-expertise schieten de ecologische onderzoeken van de gemeente tekort en zijn de huidige compensatieplannen fundamenteel ontoereikend.

Karakter

De stad heeft aan de zuidkant van het spoor (de woonwijk komt aan de noordkant) een nat natuurcompensatiegebied ingericht en wil in dat eerste deel van de nieuwe wijk 1300 nieuwe bomen aanplanten.

Daarmee krijgt de wijk volgens het gemeentebestuur een groen en natuurlijk karakter, maar er moet wel eerst circa 6,5 hectare aan bestaand groen op en rond de vloeivelden verdwijnen.

Kaalslag

Dat is ook tegen het zere been van onder meer omwonenden en Boomwachters. Zij zien liever een woonwijk die met zorg om de bestaande ‘natuur’ heen wordt gebouwd, zonder de in Groningen gebruikelijke kaalslag. Uit bezorgdheid voor het leefklimaat van flora, fauna én bewoners trokken ze deze week ook al bij de gemeentelijke bezwaarcommissie aan de bel.

Ze hopen dat de commissie ervoor zorgt dat Groningen zich beter aan afspraken, regels en eigen ‘groenbeleid’ houdt. En in elk geval onnodige kaalslag voorkomt door te wachten tot de bouw- en inrichtingsplannen definitief zijn.

Weidevogels de klos

Boeren en andere weidevogelvrijwilligers komen tegen de plannen in het geweer omdat de toekomstige woonwijk een einde dreigt te maken aan de succesvolle weidevogelbescherming in polder De Oude Held, een eindje verderop.

Groningen wil dat weidevogelreservaat grotendeels onder water zetten als compensatiegebied voor geoorde futen en water- en meervleermuizen. Die beschermde dieren worden door de bouwplannen verdreven van de vloeivelden. De weidevogels moeten op hun beurt verhuizen naar Leegkerk.

Tureluurs

Volgens de organisaties gaat tien jaar beschermingswerk voor weidevogels op een unieke plek verloren en is het maar de vraag of de grutto’s, tureluurs, kieviten en scholeksters het ooit weer net zo goed doen.

Medewerkers van de gemeente vertelden de commissie dat er van Suikerzijde geen groene en duurzame wijk kan worden gemaakt met behoud van het bestaande groen. Volgens hen is dat ook geen ‘echte’ natuur. ,,Het was in 2010 nog een grote kale vlakte.’’

Groningen wil in 2023 beginnen met de bouw van de eerste 2000 woningen. In de wijk zijn in totaal 5000 huizen gepland.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu