De grutto moet weg voor de fuut, de fuut voor de huizen – Boeren, burgers en natuurorganisaties in Groningen zien plannen groene stadswijk Suikerzijde niet zitten en stappen naar Raad van State

Het lijkt de gemeente Groningen niet te lukken om van Suikerzijde een bij voorbaat breedgedragen ‘groene’ woonwijk te maken.

Op deze vloeivelden van de voormalige suikerfabriek tussen Groningen en Hoogkerk is een deel van de toekomstige woonwijk Suikerzijde gepland. Rechtsonder: het suikerunieterrein. Links: de Johan van Zwedenlaan bij Hoogkerk. Onder: de spoorlijn naar Leeuwarden.

Op deze vloeivelden van de voormalige suikerfabriek tussen Groningen en Hoogkerk is een deel van de toekomstige woonwijk Suikerzijde gepland. Rechtsonder: het suikerunieterrein. Links: de Johan van Zwedenlaan bij Hoogkerk. Onder: de spoorlijn naar Leeuwarden.

Negen natuurorganisaties stappen naar de Raad van State met ernstige kritiek op de plannen met de vloeivelden van de voormalige suikerfabriek. Ze zijn teleurgesteld dat stad en provincie tot dusver geen gehoor geven aan hun kritiek.

Ontoereikend