De nieuwe hoofdstad bij Ter Apel schiet uit de grond

Aan de rand van Ter Apel krijgt het nieuwe asielcentrum in hoog tempo vorm. De eerste woonbuurten, de basisschool en de sporthal zijn klaar.

De eerste woongebouwen in het asielcentrum in Ter Apel zijn inmiddels klaar. FOTO BOUDEWIJN BENTING

De eerste woongebouwen in het asielcentrum in Ter Apel zijn inmiddels klaar. FOTO BOUDEWIJN BENTING

Asielhoofdstad

Ter Apel kreeg zijn asielcentrum in de jaren 90. Eerst was er ruimte voor 400 vluchtelingen en uiteindelijk konden er meer dan 1200 asielzoekers in appartementen worden gehuisvest. Toen al was Ter Apel de asielhoofdstad van het land. Ook omdat het aanmeldcentrum er al stond. Daar moeten pas gearriveerde vluchtelingen zich melden.

Enkele jaren geleden besloot het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dat het langer in Ter Apel wilde blijven. Omdat de appartementen verouderd waren, werden die vervangen door nieuwe. Er werd ook een plan gemaakt voor de uitbreiding van de opvanglocatie waardoor er ruimte zou komen voor 2000 vluchtelingen. De totale kosten van het project: 75 miljoen euro.

De klus werd gegund aan het bedrijf BAM, dat vorig jaar begon met de nieuwbouw. ,,Het eerste gedeelte van het nieuwe centrum is klaar’’, meldt woordvoerster Jacqueline Engbers van het COA. ,,Twee buurten voor in totaal 500 asielzoekers, de school, de sporthal. En een dienstgebouw voor het personeel.’’

Aangekocht

Al die gebouwen staan op een stuk grond dat door het COA is aangekocht en grenst aan de bestaande locatie. ,,De gebouwen worden inmiddels gebruikt en de twee buurten bewoond. Een buurt wordt gevormd door drie woongebouwen met daarin sobere appartementen. Achter elke deur wonen acht asielzoekers. Door deze nieuwe buurten al te bevolken is er ruimte vrijgekomen op de oorspronkelijke locatie.’’

Daar worden in een hoog tempo de verouderde appartementen gesloopt. Op hun plek verrijzen ook nieuwe buurten. ,,We krijgen acht buurten en daarin kunnen 2000 mensen wonen. Nooit meer dan dat aantal, die afspraak hebben we met de gemeente Vlagtwedde gemaakt.’’

Opvang

Bij de asielzoekers gaat het deels om mensen die zijn uitgeprocedeerd en terug moeten naar het land van herkomst. In Ter Apel worden ze daarop voorbereid. Bij een ander deel gaat het om vluchtelingen die pas zijn gearriveerd en aan het begin van de procedure staan die tot een verblijfsvergunning kan leiden.

Dan is er nog de noodopvang waar op de dag zelf aangekomen nieuwe vluchtelingen worden ondergebracht, om vandaar vaak naar een andere opvanglocatie elders in het land te worden gebracht. Die noodopvang, een voormalige school, staat aan de rand van het terrein en heeft geen last van de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden. ,,De planning is dat het hele nieuwe centrum voor het eind van dit jaar klaar is’’, vertelt Engbers. ,,We liggen op schema.’’

De nieuwe asielhoofdstad van het land kan meer dan twintig jaar mee. Het contract tussen het COA en Vlagtwedde loopt namelijk tot 2040.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu