De noodlok van de deken van de orde van advocaten Noord-Nederland: op de barricaden

In januari stond Rob Geene in Groningen zijn actievoerende collega-advocaten toe te spreken. „Nederland verwordt tot een apenland en de Tweede Kamer slaapt.” Als deken van de orde van advocaten in Noord-Nederland laat Geene geen gelegenheid voorbijgaan om de noodklok te luiden. „Ik heb dagelijks zorgen.”

Rob Genee hanteert de megafoon buiten de rechtbank in Groningen, tijdens een demonstratie tegen de afbraak van de sociale advocatuur in Nederland.

Rob Genee hanteert de megafoon buiten de rechtbank in Groningen, tijdens een demonstratie tegen de afbraak van de sociale advocatuur in Nederland. Foto Corné Spatidaens

’25 jaar geleden hadden we een samenleving met een zeker normbesef. We hadden nog enig maatschappelijk en ethisch benul. We waren onderdeel van een organisch geheel, bestaande uit mensen. Dat is in de loop der jaren gaan eroderen, er vielen gaten in de samenleving. Het antwoord van de overheid: we lossen het op met marktdenken. En daar hebben we nu mee te maken. Normen zijn vervaagd, de maatschappij desintegreert en de overheid weet niks anders te bedenken dan met marktwerking de problemen op te lossen.