De vertrouwde wereld om ons heen - Historische verenigingen in Drenthe en Groningen bloeien als nooit tevoren

De Asser Historische Vereniging organiseert onder meer exposities. Een aantal jaren geleden bijvoorbeeld over de oorlogsjaren in en bevrijding (op de foto) van Assen Foto: Archief Asser Historische Vereniging

In deze tijd van globalisering bloeit de belangstelling voor het verleden van de eigen streek volop. Een rondgang langs historische verenigingen in Groningen en Drenthe met groeiende ledenaantallen maakt dat duidelijk.

Heel veel dorpen en steden in Groningen en Drenthe hebben een historische vereniging. Velen van hen leiden, ondanks of misschien wel dankzij de globalisering, een bloeiend bestaan.

Dat geldt ook voor de Historische Vereniging Westerwolde (HVW). Die houdt zich op allerlei manieren bezig met het verleden van het gebied tussen Blijham en Ter Apel en heeft een jubeljaar. Ze werd namelijk 40 jaar geleden opgericht. De leden hielden zich aanvankelijk vooral bezig met genealogie, maar momenteel is het ‘werkterrein’ veel breder.

,,We organiseren lezingen en excursies en geven sinds enkele jaren tijdschrift Terra Westerwolda uit’’, zegt voorzitter Jochem Abbes. Dat glossy tijdschrift ziet hij als een oorzaak van het feit dat het aantal leden de afgelopen jaren explosief steeg, van 300 naar het huidige 570.

Hang naar de eigen streek

Globalisering zou volgens hem eveneens een rol kunnen spelen in die groei. ,,Die globalisering is complex en niet altijd gemakkelijk te bevatten. Daar komt bij dat de situatie in de wereld behoorlijk explosief is. Misschien wordt door dat alles de hang bij meer mensen groter naar de eigen vertrouwde streek en het verleden daarvan.’’

Die hang verneemt ook Els Zwerver. Zij is voorzitter van de Historische Vereniging Loppersum. Die werd opgericht in 1985 en tracht het verleden van dat dorp levend te houden. Ze doet dat onder meer door de publicaties van boeken. ,,Zo hebben we dit jaar een boek uitgebracht dat gaat over de Tweede Wereldoorlog in Loppersum en vooral gericht is op jonge lezers.’’

De vereniging heeft momenteel 200 leden en behoort tot de grootste verenigingen van het dorp. ,,En de groei zit er nog steeds in’’, zegt Zwerver. ,,Soms melden zich zelfs jongere mensen aan als lid, maar de meesten zijn toch op leeftijd.’’

Van vergrijzing is binnen veel meer verenigingen sprake. Ook binnen de Historische Vereniging Hoogezand-Sappemeer. Die heeft een stabiel ledental van 300 dat via lezingen, een tijdschrift en op andere manieren op de hoogte wordt gehouden van het verleden van Hoogezand, Sappemeer maar ook een plaats als Kiel-Windeweer.

'Dat verleden leeft'

,,En dat verleden leeft’’, zegt secretaris Wim Rozema. ,,Ik merk het ook aan reacties die ik krijg op verhalen bij oude foto’s die ik schrijf in het huis-aan-huisblad HS-krant. Misschien is de globalisering een oorzaak. Maar ook het feit dat veel mensen, als ze de 40 of 50 zijn gepasseerd, terugblikken en meer willen weten over het verleden van hun streek. Kennelijk overkomt dat veel mensen. Dat verklaart wellicht ook het oudere ledenbestand bij veel verenigingen.’’

Dat de hang naar het verleden niet alleen in kleinere dorpen groot is, merkt de Asser Historische Vereniging (AHV). Zij bestaat 31 jaar en beleeft mooie tijden. ,,We hebben namelijk meer dan 1800 leden en dat aantal groeit nog altijd’’, zegt secretaris Kitty Janssen. ,,De interesse voor streekgeschiedenis is op dit moment inderdaad in de mode. Dat vernemen we bij de activiteiten die we organiseren.’’

Die activiteiten zijn er volop. ,,We organiseren lezingen maar ook exposities, de meest recente ging over treinen. Vorig jaar hebben we om ons jubileum te vieren een Letterspel in elkaar gezet waar iedereen aan mee kon doen. Daarbij leveren wij de gidsen aan die stadswandelingen maken met toeristen.’’

De Stichting Streekeigen Sleen is net zo oud als de AHV en koestert het verleden van Sleen en omringende dorpen. ,,Wij hebben ruim 600 leden, dat aantal blijft stabiel’’, zegt voorzitter Gezinus Renting. ,,We organiseren lezingen, geven een tijdschrift uit maar hebben ook een groot foto-archief in het voormalig gemeentehuis in Sleen. Elke woensdagochtend zitten daar leden van ons. Ook wij vernemen dat er veel interesse in het verleden van het eigen gebied is.’’

Genealogisch materiaal

Voorzitter Jan Vinckers van de Historische Vereniging Stadt en Heerlickheyt Covorden merkt dat ook. Die vereniging heeft 400 leden en richt zich op de geschiedenis van Coevorden met lezingen, een tijdschrift en andere activiteiten. ,,We hebben ook veel genealogisch materiaal en daar wordt in deze coronatijd vaak een beroep op gedaan. Veel mensen hebben kennelijk de tijd om zich bezig te houden met de geschiedenis van de eigen familie.’’

Terug naar Groningen; het grootste werkgebied voor de Historische Vereniging Stad en Lande. Die houdt zich sinds 1924 bezig met het verleden van de Stad en Ommelanden, de hele provincie dus. ,,Dat doen we door middel van lezingen, een tijdschrift, een jaarboek’’, zegt voorzitter Eddy de Jonge. ,,We hebben 1000 leden en ook wij vernemen de grote interesse voor het verleden. Naar de oorzaken kun je alleen maar raden. Het feit dat velen op een bepaalde leeftijd graag meer willen weten over hun eigen streek, zie ik als een belangrijke. Maar wat de oorzaak ook is, ik ben vooral blij dat zoveel mensen nieuwsgierig zijn naar de geschiedenis van het gebied waarin ze wonen.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu