Als de torenspits waarop je uitzicht hebt ineens is verdwenen. Storm blaast kerk van Sappembeer kapot. Sinus Meiring: 'Ik dacht: huh? Ik droom toch niet?' | De storm van 1972

Sinus Meiring (1946) had vanaf de bovenverdieping van zijn nieuwe huis zicht op de katholieke kerk in Sappemeer, maar wist die novemberochtend, even na acht uur, niet wat hij zag. ,,Ik dacht: huh? Ik droom toch niet? De torenspits weg?’’

Sinus Meiring belde meteen zijn moeder Suze Meiring-Van der Werff die in het kerkbestuur zat: ,,Je kunt de restauratie van de kerk eerst vergeten, want de torenspits is weg.''

Sinus Meiring belde meteen zijn moeder Suze Meiring-Van der Werff die in het kerkbestuur zat: ,,Je kunt de restauratie van de kerk eerst vergeten, want de torenspits is weg.'' Duncan Wijting

De katholieke Sint-Willibrordus-kerk uit 1873, ontworpen door de bekende architect Pierre Cuypers, stond in de steigers vanwege een renovatie. De toren was achterover geblazen, dwars door een gewelf in het middenschip en een gewelf boven de zijbeuk. Het klokkenhuis bleek nog intact, maar het orgel moest als verloren worden beschouwd. Een eerste schatting van de schade bedroeg 1 miljoen gulden. De renovatie werd uitgesteld.