Deal met huurder maakt weg vrij voor volwaardig politiebureau in Ter Apel. Gemeente Westerwolde denkt zo overlast door bewoners van het azc beter tegen te gaan

Het politiebureau in Ter Apel kan binnen afzienbare tijd worden aangepakt waardoor het weer volwaardig wordt en er meer agenten kunnen werken.

Burgemeester Jaap Velema: Het aantal incidenten is nog niet echt afgenomen

Burgemeester Jaap Velema: Het aantal incidenten is nog niet echt afgenomen Foto: Huisman Media

Dat maakte burgemeester Jaap Velema van Westerwolde bekend. De gemeente is eigenaar van het gebouw, waar naast het politiebureau ook een ondernemer is gevestigd.

Het aantal werkplekken is verminderd omdat het bureau niet meer aan de arbo-eisen voldoet. De politie wil Ter Apel een volwaardig politiebureau geven, maar zou daar nu ook de ruimte van de ondernemer voor nodig hebben.

Volwaardig bureau

,,We zijn gaan praten met de ondernemer’’, zegt Velema. ,,Zijn huurcontract loopt nog tot medio volgend jaar maar hem is een eerder vertrek en een compensatie aangeboden. Daar is positief op gereageerd. Door deze deal is de weg nu snel vrij voor de extra werkplekken.’’

Ter Apel kampt met overlast door bewoners van het asielcentrum, met name de veiligelanders. Daarom vinden Velema en de gemeenteraad een volwaardig politiebureau belangrijk. ,,Het betreft zo’n 20 raddraaiers, op maximaal 2000 asielzoekers’’, aldus Velema. ,,Een kleine groep die veel overlast veroorzaakt. Denk aan winkeldiefstallen, gemiddeld drie tot zes per week, en het lastigvallen van COA-medewerkers en andere asielzoekers.’’

Extra beveiligde afdeling

In de afgelopen twee jaar nam het rijk maatregelen om de overlast terug te dringen, ook op aandringen van de gemeenteraad. Zo is in het asielcentrum bij wijze van proef een extra beveiligde afdeling voor veiligelanders ingericht. Die moet het voor hen onaantrekkelijk maken om naar Nederland te komen.

Velema is blij met de maatregelen, ook met de speciale afdeling. ,,Maar het is te vroeg om te zeggen dat die vruchten afwerpt. Het aantal incidenten is namelijk nog niet gedaald. Ook niet gestegen, maar dat komt wellicht ook door de lagere instroom door corona. Zorgelijk is dat de proef met de beveiligde afdeling op 1 januari stopt. Neemt de kans op overlast dan weer toe? Mijn grote wens is en blijft dat elders in het land een aparte opvanglocatie voor veiligelanders komt.’’

Wat volgens Velema zeker goed werkt is de directere aansturing door winkeliers van in het dorp ingezette beveiligers. ,,Dat bevalt goed. Voor de route tussen asiel- en het winkelcentrum willen we nu ook iemand inhuren die met aanwonenden kijkt naar manieren om de overlast daar zo gering mogelijk te maken.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu