'Deel van de Groninger huizen onverkoopbaar door onzekerheid versterking'

Protestactie bij een bezoek van minister Wiebes aan Zeerijp . Foto: Archief/Siese Veenstra

De regio is somber over de woningmarkt in het aardbevingsgebied. Dat bleek deze week bij het bezoek van de commissie-Hammerstein.

De groep onder leiding van topjurist Fred Hammerstein was in Groningen voor overleg. De commissie is ingesteld door minister Wiebes, naar aanleiding van een vonnis van het gerechtshof in Leeuwarden. Dat bepaalde januari vorig jaar dat de waardedaling van woningen in het aardbevingsgebied moet worden gecompenseerd. Ook als eigenaren hun huis niet verkopen. Wiebes wil van de commissie een advies over een regeling voor de waardedaling.

De NAM wil nu alleen compensatie geven wanneer woningeigenaren hun pand hebben verkocht. De NAM-compensatie is, als die wordt toegekend, vaak hooguit enkele procenten.

Volgens de commissie moeten woningeigenaren ruimhartig worden gecompenseerd, zeker in het licht van de grote onzekerheid in het gasgebied. Onduidelijk is immers welk effect de versterking van grote aantallen huizen heeft en wat er gebeurt wanneer de gaswinning wordt beëindigd.

Moeite

Toch hebben de aardbevingsgemeenten en de provincie moeite met onderdelen van het voorlopige advies over de compensatie van de waardedaling van huizen in het bevingsgebied.

Zo ziet de commissie niets in het model van de Groninger hoogleraar Paul Elhorst, maar kiest ze voor de methodiek van de Amsterdamse wetenschapper Maarten Bosker. Diens model is ontwikkeld op initiatief van de NAM en leidt tot lagere schade uitkeringen. De commissie vindt het Groninger model te ‘experimenteel’ en wil deze links laten liggen.

Ook is er verschil van mening over de peildatum. De commissie kiest voor 1 januari 2019, tot onvrede van Groningen, dat opteert voor een flexibele peildatum. De commissie belooft nog eens te kijken naar de uitkomst van de berekeningen voor Delfzijl. Daar is het schadepercentage volgens het voorlopige model maar 3 procent, evenveel als Groningen. Loppersum komt uit op 15 procent van de woningwaarde, Eemsmond en Appingedam beide op 7.

Onzekerheid

Groningen is zoals gezegd bepaald niet positief over de toekomst van de woningmarkt in het gasgebied. De regio maakt gewag van langdurige onzekerheid en structurele stagnatie, vooral in gebieden waar versterkt moet worden. ,,Het is niet ondenkbaar dat een belangrijk deel van de te versterken woningen de komende jaren onverkoopbaar zal blijken.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu