Definitief besluit over aanleg 380 kV toch op bordje nieuw kabinet

Het definitieve besluit over wel of niet deels ondergrondse aanleg van de 380 kV-stroomlijn in de provincie Groningen komt toch op het bordje van het nieuwe kabinet.

De keuze van minister Henk Kamp van economische zaken voor volledig bovengrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Hoogkerk werd woensdag door een meerderheid van de Tweede Kamer ‘controversieel’ verklaard.

Controversieel houdt in dat de Kamer vindt dat een demissionair kabinet geen besluit over een onderwerp mag nemen. Het is nog onduidelijk wanneer de Groningse hoogspanningsverbinding weer op de agenda staat.

Ondanks druk van provincie, 8 gemeenten en 16 gebiedsorganisaties in Groningen om een deel van die stroomlijn ondergronds aan te leggen, deelde Kamp maandag mee daar niks voor te voelen. Hij reageerde daarmee op een in februari aangenomen motie. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer riep de bewindvoerder op om te kiezen voor verkabeling.

Kamp vindt dat echter te duur. De meerkosten liggen tussen de 105 en 135 miljoen euro. De minister was wel met de provincie en 8 gemeenten overeengekomen dat er 19,6 miljoen euro beschikbaar komt voor schade aan natuur en omgeving.

Met het doorschuiven van het definitieve besluit houdt Groningen aldus hoop op verkabeling. Technisch is het mogelijk maximaal 10 kilometer ondergronds aan te leggen. De nieuwe hoogspanningsverbinding loopt straks door kwetsbare natuur. De schade voor met name weidevogelgebieden wordt als onherstelbaar gezien.

Nieuws

menu