Eindelijk kan Delfzijl weer flinke aantallen huizen bouwen

Burgemeester Gerard Beukema Foto archief DvhN

Voor het eerst in jaren worden er straks in Delfzijl weer op grote schaal woningen gebouwd. Dat geeft de stad een enorme impuls, zegt burgemeester Gerard Beukema.

De bouwimpuls wordt veroorzaakt doordat in Delfzijl Noord ruim vijfhonderd huizen die niet aan de veiligheidsnorm voldoen, worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Later volgen er mogelijk nog dik driehonderd.

,,We zijn heel blij met deze operatie, die geeft een enorme dynamiek aan Delfzijl. De woningbouw stond hier jarenlang stil. We kunnen onze woningvoorraad nu moderniseren en aanpassen aan de vraag. Minder courante huizen zoals grote eengezinswoningen worden afgestoten en vervangen door een meer divers aanbod. Dit is een unieke kans voor Delfzijl’’, aldus Beukema.

De burgervader van Delfzijl zei dat vrijdagmiddag bij het aftrappen van de tweede nieuwbouwbeurs in Delfzijl, die overigens door corona een andere vorm had dan de eerste versie. Bewoners van 537 huizen in de Zandplatenbuurt Noord (waarvan 386 huur, de rest koop) die gesloopt worden en vervangen door nieuwbouw kunnen kiezen uit bijna 25 locaties in Delfzijl voor de bouw van hun nieuwe onderkomen. Op de beurs zouden ze verder worden geïnformeerd. Nu dat door het virus onmogelijk is, heeft de gemeente bij alle bouwlocaties informatieborden laten zetten.

Delfzicht

Een van de beoogde locaties voor nieuwbouw is de plek waar het voormalige Delfzicht-ziekenhuis staat. De gemeente heeft de grond gekocht en begint volgend jaar met de sanering van het terrein en de sloop van de bebouwing.

De bedoeling is dat de afbraak van de huizen en de nieuwbouw binnen vijf jaar klaar is. Bewoners moeten één keer verhuizen en hoeven dus niet naar wisselwoningen. Daarnaast is de gemeente met het rijk in gesprek over de aanpak van 342 woningen in de Zandplatenbuurt Zuid. Delfzijl heeft daarvoor een aangepast versterkingsprogramma bedacht, samen met de Nationaal Coördinator Groningen. Beukema hoopt dat er snel duidelijkheid is.

Met het eerste deel van de operatie is ruim 150 miljoen euro gemoeid. Dat bedrag is nog exclusief de kosten die moeten worden gemaakt voor de aanleg van infrastructuur en de ‘aankleding’ van de woonomgeving. De gemeente is met het rijk in gesprek over deze aanpassingskosten.

Vertrekken

Een klein aantal bewoners, minder dan 10 procent volgens Beukema, heeft aangegeven te willen vertrekken uit Delfzijl. In dat geval koopt de gemeente hun huizen op tegen de marktwaarde. Het gaat vooral om mensen die er wegens werk of in verband met familie voor kiezen elders in het land te gaan wonen.

Volgens Bonne van der Kooi van de Belangengroep Versterking Zandplatenbuurt vraagt de operatie veel van de bewoners. Delen van de stad veranderen voor vijf jaar in een bouwput. ,,Het is noodgedwongen door de aardbevingen, mensen hebben er niet voor gekozen. Dat is wel heftig. Toch is het ook uniek dat er zoveel nieuwe huizen komen.’’

Prachtige kans

Bestuurder Anita Tijsma van corporatie Acantus zegt dat er vanaf het begin is gekozen voor nieuwe woningen. ,,We gaan niet voor versterking, we gaan voor nieuwbouw. Huurders zitten er misschien niet op te wachten, maar dit is wel een prachtige kans.’’

Delfzijl is om nog een andere reden blij met de grootschalige nieuwbouw. Afgelopen jaar bleek dat voor het eerst in bijna twintig jaar het aantal inwoners van de havenstad niet verder afneemt. Daardoor groeit de behoefte aan woonruimte weer langzaam, is de verwachting.

Nieuws

Meest gelezen

menu