Delfzijl steekt ruim 2,5 miljoen in versterking basisschool Hiliglo in Holwierde

Basisschool Hiliglo in Holwierde. Foto: Google Street View

Burgemeester en wethouders van Delfzijl stellen de gemeenteraad voor ruim 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de versterkingsopgave van basisschool Hiliglo in Holwierde.

B en W koersen af op verbouw of nieuwbouw van deze basisschool op of nabij de huidige plek aan de Pastorielaan. Doel is een eigentijds, toekomstbestendig en duurzaam schoolgebouw te realiseren. In de plannen wordt ook de naastgelegen gymzaal meegenomen.

De gemeenteraad buigt zich 16 december over het voorstel van B en W. Vervolgens is het de bedoeling dat de gemeente samen met OBS Hiliglo en kinderopvang Kids2b verder gaat met de planvoorbereiding en het ontwerp. Daarna kan de de uitvoering beginnen.

Scholenplan Delfzijl

Het bedrag is al opgenomen in het budget voor het Scholenplan Delfzijl. Dit plan is erop gericht het basisonderwijs toekomstbestendig te maken door basisscholen onder te brengen in kindcentra, waarin basisonderwijs en kinderopvang zijn samengebracht.

‘Met het krediet voor de versterkingsopgave van OBS Hiliglo zijn alle te versterken schoollocaties belegd’, licht wethouder Jan Menninga in een persbericht toe. ‘Vanaf nu kunnen we ons helemaal richten op ontwerp en bouw van de kindcentra in Delfzijl. Dat vind ik een mooi resultaat, ook gezien de overgang naar de nieuwe gemeente Eemsdelta.’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu