Delfzijl wil 278 miljoen voor nieuw ‘Deltaplan’

Zeesluis bij Delfzijl. Foto: Archief DvhN

Een nieuwe stormvloedkering is de beste optie om Delfzijl in de toekomst te behoeden voor overstromingen en tegelijkertijd de open verbinding van de haven naar zee te behouden.

Dat is de uitkomst van een toekomstverkenning naar de vernieuwing van de huidige zeesluizen bij Delfzijl. Een gezamenlijke stuurgroep van de provincie, de gemeente, Groningen Seaports en waterschap Hunze en Aa’s heeft daarvoor verschillende scenario’s laten doorrekenen.