Dierenbezitters in nood krijgen hulp

Foto Archief DvhN

Als armlastige inwoners van Vlagtwedde medische kosten voor hun huisdier moeten maken, kunnen ze in sommige gevallen hulp krijgen van de gemeente.

Als armlastige inwoners van Vlagtwedde medische kosten voor hun huisdier moeten maken, kunnen ze in sommige gevallen hulp krijgen van de gemeente.

Dat zegt wethouder Seine Lok (CDA). Volgens hem moet het dan gaan om ‘schrijnende gevallen'. ,,Als mensen in financiële problemen zijn gekomen en heel erg afhankelijk zijn van hun huisdier, kunnen wij bijspringen als medische kosten voor dat dier moeten worden gemaakt. Onze huidige bijstandregels maken dat mogelijk. We kijken wel steeds of de hulp echt nodig is. Het is een kwestie van maatwerk.''

Motie
Edith van der Horst, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) in de gemeenteraad, is blij met de woorden van de wethouder. Die waren voor haar mede aanleiding om de motie in te trekken die ze tijdens de vergadering van de raad, afgelopen week, op tafel had gelegd.

In die motie stond dat de gemeente bijzondere bijstand moet geven aan armlastige dierenbezitters die kosten moeten maken omdat hun dier naar een dierenarts moet of medicijnen moet hebben. ,,En dan doel ik op mensen die al een huisdier hebben en plots in de financiële problemen komen'', zei Van der Horst. ,,Iets waar ze absoluut niet om gevraagd hebben. Het mag dan niet zo zijn dat zij hun dier weg moeten doen, omdat ze die kosten van een dierenarts of een operatie niet kunnen opbrengen. Zeker niet als dat dier heel belangrijk voor hen of voor hun kinderen is en hen bijvoorbeeld helpt minder eenzaam te zijn. En in veel gevallen is dat zo, blijkt ook uit onderzoek.''

Sympathie
De motie kreeg veel sympathie van de andere politieke partijen in de gemeenteraad, maar geen steun. Sommige raadsleden vonden hem te vaag en niet goed ‘ingekaderd'. Anderen benadrukten dat de aanschaf van een huisdier echt een eigen verantwoordelijkheid is. Iets dat Van der Horst beaamde.

Een aantal raadsleden zei te vrezen dat de gemeente op deze manier enorm op kosten gejaagd zou kunnen worden. Daarbij werd gewezen op de gemeente Tilburg waar een soortgelijke regeling voor eigenaren van huisdieren was ingesteld en de kosten enorm hoog waren opgelopen. Met als gevolg dat de regeling weer werd afgeschaft.

Wethouder Lok toonde zich ook geen voorstander van de motie en wees op de eigen verantwoordelijkheid. Maar hij noemde wel de mogelijkheid om hulp te bieden aan de ‘schrijnende gevallen.' ,,En als die zich voordoen, gaan we die hulp ook zeker geven. Dat is een toezegging.'' Blij daarmee, trok de PvdD de motie in.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu