Dijkdoorgangen Delfzijl sluiten en dijkbewaking vanwege storm Eunice. Verwachte waterstand op zee is bijna vier meter boven NAP (update)

Bij verhoogde waterstanden sluiten waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa's de coupures in de haven van Delfzijl, zoals de laatste weken enkele keren het geval was. Archief: Foto: Jan-Zeeman

Waterschap Noorderzijlvest bereidt zich voor op de komst van zware storm Eunice. Vannacht wordt hoog water verwacht. De coupures bij de haven van Delfzijl gaan vanaf 21.30 uur dicht en er komt toch dijkbewaking.

Het is de vierde keer dit jaar dat de dijkdoorgangen bij Delfzijl dicht moeten. Dat gebeurt als er een waterstand op zee wordt verwacht van 3 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) of hoger.

Toch wel volledige dijkbewaking

Nieuws

menu