Dijksma wil snel herstel vernielde spoorbrug

De kapotte brug bij Weener.

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) gaat bij haar Duitse collega aandringen op een 'spoedig herstel' van de kapotte spoorbrug tussen tussen Bad Nieuweschans en het Duitse Leer. Begin vorige maand raakten brug en fundament bij Weener zwaar beschadigd toen er een vrachtschip tegenaan voer.

Volgens de Duitse spoorinfrabeheerder zal het herstel drie tot vijf jaar duren omdat er onder meer een nieuwe planprocedure, inclusief inspraakrondes, moet komen. Dijksma zal in de brief 'benadrukken dat het in het belang van de grensoverschrijdende reiziger en de vervoerder is' om de brug spoedig te herstellen.