Directeur NAM: ‘Meedelen in gasopbrengst'

Gerard Schotman tijdens zijn nieuwjaarstoespraak. Foto: Sander van Rootselaar

Groningers moeten meedelen in de opbrengst van de gaswinning. Gebeurt dat niet, dan dreigt een onwerkbare situatie te ontstaan tussen burger, overheid en bedrijfsleven.

Groningers moeten meedelen in de opbrengst van de gaswinning. Gebeurt dat niet, dan dreigt een onwerkbare situatie te ontstaan tussen burger, overheid en bedrijfsleven.

Dat zei directeur Gerald Schotman van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) donderdagavond in zijn nieuwjaarstoespraak. ,,Sinds het begin van de aardgasproductie in ons land is er veel veranderd. De bevolking is getransformeerd van gezagsgetrouw naar zeer kritisch.''

Terecht, vindt Schotman die zich met zijn boodschap sterk richt op de rijksoverheid die 90 procent van de gasopbrengst incasseert. Volgens hem heeft de regio waar aardbevingen diep ingrijpen in het dagelijks leven, recht op een groter deel van de gasbaten.

Meeprofiteren
Over de mate waarin Groningen moet meeprofiteren, doet de NAM-topman geen uitspraken. ,,Het is aan de politiek om daar vorm en inhoud aan te geven. Ik heb geen klip-en-klaar antwoord, maar stel denkkracht beschikbaar.''

Daarmee doelt Schotman op wijzigingen in de Nederlandse mijnbouwwet. ,,Ik ondersteun het zeer als in die wet wordt vastgelegd dat omwonenden niet alleen worden betrokken bij het toetsen van plannen, maar ook op een redelijke wijze meedelen in de opbrengsten van mijnbouwactiviteiten.'' Schotman gaf in de aanloop naar de Rondetafelconferentie en het debat in de Tweede Kamer over het gasbesluit van minister Henk Kamp (Economische Zaken) nog een voorzet. Hij vindt dat Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders die de provincie bouwkundig gaat versterken, haast moet maken met een opkoopregeling. ,,Ik begrijp hoe belangrijk iemands huis is, maar ook de wens om weg te kunnen als je weg wil. De kans om te vertrekken moet er zijn.''

Mogelijkheden opkoopregeling
De NAM-directeur zei een aantal mogelijkheden in kaart te hebben gebracht voor een opkoopregeling. ,,Daarbij is rekening gehouden met de zorg van vooral politieke bestuurders om een mogelijke leegloop van de provincie.'' Over de mogelijke invulling van de opkoopregeling ging hij donderdag niet in. De NAM vindt dat hierover eerst moet worden gesproken met Alders.

Druk
Met zijn opmerkingen over het delen van de gasopbrengst en een opkoopregeling zet Schotman wel wat meer druk op de Nationaal Coördinator. De NAM stelt vast dat deze ideeën heeft gelanceerd om de inwoners van het aardbevingsgebied tegemoet te komen. ,,We gaan binnenkort om tafel met Alders om te bekijken wat de volgende stappen zijn. Maar ik zeg: haast maken en beginnen.'' Het vertrouwen in de NAM is, zo erkent Schotman, nog steeds ver te zoeken. ,,Het wantrouwen is momenteel sterker dan ik had gedacht. Het aardbevingsdossier is ook in sterke mate gepolitiseerd. Dat maakt het complexer.''

De NAM doelt op debatten in de Tweede Kamer, waarin politieke partijen blijven pleiten voor bijvoorbeeld een opkoopregeling, maar nog steeds niet over de brug komen. In zijn toespraak lijkt Schotman de bal wat nadrukkelijker bij het rijk neer te leggen. Verder ziet hij voor zijn bedrijf nog lange tijd een rol weggelegd. Van alle fossiele energiebronnen is aardgas de schoonste. Ik ben van mening dat Nederland voorlopig niet zonder gas kan.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Aardbevingen
menu