Gronings Gasberaad en Bodembeweging weigeren mee te doen aan geheim onderzoek Shell

Derwin Schorren (l) van de Groninger Bodembeweging en Susan Top van het Groninger Gasberaad zijn kritisch over de onderzoek waar Shell het initiatief voor neemt. Foto Schorren: Corné Sparidaens; foto Top: DvhN

Leden van de Groninger Bodem Beweging (GBB) en het Groninger Gasberaad doen niet mee aan een onderzoek naar de toekomst van Noord-Nederland. Hun bezwaar is dat het onderzoek volledig door Shell wordt betaald. Wie wel meepraten wordt door Shell geheim gehouden. 

Vertegenwoordigers van beide organisaties zijn op persoonlijke titel gevraagd mee te doen aan het onderzoek dat wordt geleid door Reos, een internationaal gerenommeerd bureau. In opdracht van Shell en met bestuurlijke medewerking van de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de RUG is het het bureau verzocht te werken aan toekomstscenario’s voor Noord-Nederland.

‘Overheid had moeten betalen’

De secretaris van het Groninger Gasberaad vindt het onacceptabel dat Shell als mede-veroorzaker van de gasproblematiek financier en opdrachtgever is in het onderzoek. ,,Dat ligt zeer gevoelig. Als dit onderzoek wordt betaald door de overheid zeg je: prima. Het zou beter zijn als Shell niet als opdrachtgever erboven gaat hangen, maar op basis van gelijkwaardigheid met andere deelnemers meedenkt over de toekomst van Noord-Nederland’’, zegt Susan Top van het Groninger Gasberaad.

Volgens Top is op dit moment onduidelijk wat Shell als opdrachtgever met de toekomstscenario’s gaat doen. ,,We krijgen het niet scherp en dat voelt niet goed. Deelname is niet uit te leggen aan de achterban.’’

Top zegt dat zij voor de zomer is benaderd voor een startbijeenkomst. ,,Het werd daar heel erg over de boeg gegooid dat het vanzelfsprekend is, dat Shell in het Noorden investeert. Ik zei dat de overheid in dat proces zelf het initiatief moeten houden. Vervolgens kom je bij Shell met een investeringsagenda. Dat is in onze ogen de juiste aanpak en volgorde.’’

‘Shell doet niets voor niets’

Derwin Schorren van de Groninger Bodem Beweging (GBB) is eveneens verzocht in de expertgroep van dertig personen te gaan zitten. Hij heeft zich eveneens afgemeld. Schorren: ,,Shell doet niets voor niets. Het lijkt mij dan ook dat organisaties als de RUG, gemeente Groningen en de provincie Groningen zelf alle kosten van een reeks bijeenkomsten hadden moeten betalen. Op die manier vermijd je alle schijn van afhankelijkheid en mogelijke beïnvloeding door de multinational-met-imagoproblemen.’’ Schorren acht de kans dat Shell achteraf 'schone schijn maakt met deze happening' niet klein.

'We zijn er zelf bij'

Gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) is verheugd over het Shell onderzoek. Zij vindt het niet bezwaarlijk dat de oliegigant het onderzoek financiert. ,,De uitkomst kan behulpzaam zijn bij toekomstig beleid. Wat er met de scenario’s gebeurt? Dat zullen we zien. We zijn er zelf bij.’’ Homan zegt dat de lijst van deelnemers aan de expertbijeenkomsten vertrouwelijk is. ,,Het is onderdeel van het proces dat deelnemers op persoonlijke titel met hun expertise meedoen. Dat geldt ook voor de ambtenaren van de provincie Groningen. Ze vertegenwoordigen niet hun organisatie. De belofte van de anonieme lijst is gedaan aan de deelnemers.’’

‘Shell is betrokken bij Noord-Nederland’

Shell stelt dat het zich kan voorstellen dat de rol van de oliereus weerstand oproept, maar dat het belang van het onderzoek voor het Noorden zwaarder weegt. Volgens Shell heeft het bedrijf het initiatief genomen voor het onderzoek 'vanuit Shells betrokkenheid bij Noord-Nederland en Groningen in het bijzonder. Het is geen proces dat wordt geleid door Shell, maar we betalen omdat we uit ervaring met scenarioplanning weten dat de drie provincies als geheel er eventueel hun voordeel mee kunnen doen.'

Klik hier voor de opiniebijdrage van Derwin Schorren van de Groninger Bodembeweging over het onderzoek van Shell.

Nieuws

menu