De verzekering geeft vaak niet thuis bij epidemieën. Hoe zit dat met het coronavirus?

Een vliegtuig vertrekt vanaf vliegveld Eelde. Wie op reis gaat doet er goed aan de reisverzekering te checken.

Het coronavirus leidt tot een regen aan afgelastingen. Reizen is lastig. Het is de vraag of kosten verhaald kunnen worden op verzekeringen. En wat moeten werkgevers en werknemers. In veel schadeverzekeringen zijn epidemieën uitgesloten. Hoe zit dat?

Waarom sluiten verzekeraars epidemieën uit?

Vrees voor cumulatie van, zegt het Verbond van Verzekeraars. Epidemieën zijn uitgesloten omdat de schade enorm op kan lopen. De financiële draagkracht van verzekeraars kan daardoor gevaar lopen.

Komen er al claims binnen?

Daarover had het Verbond van Verzekeraars woensdagmiddag nog geen overzicht. Ook is vrijdagmorgen nog niet duidelijk hoe de aanscherping van de richtlijnen op donderdag effect heeft op het aantal claims.

Kun je een beroep doen op je annuleringsverzekering als je op reis gaat naar een gebeid waar corona is uitgebroken?

Nee, de annuleringsverzekering richt zich vooral op risico’s van de verzekerde zelf en zijn omgeving. Wat er op je plek van bestemming gebeurt is in veel gevallen geen reden om te mogen annuleren.

Geldt dat ook als ik een weekeinde weg ga in eigen land?

Ja.

Ik ga naar een gebied met code oranje of rood. Ben ik verzekerd?

Afgezien van de vraag of het je lukt er te komen, moet je er dan van uitgaan dat je niet verzekerd bent. Het beste is contact te zoeken met je reisverzekeraar.

Mijn werkgever wil dat ik naar een risicogebied ga. Mag ik weigeren?

Ja, wettelijk is geregeld dat een werknemer dit kan weigeren.

Als je in een gebied bent waar het coronavirus is, word je dan gerepatrieerd door de reisverzekeraar?

Nee, repatriëring zit niet in de basisdekking van een verzekeraar, wel als er een medische reden is, bijvoorbeeld een ongeluk.

Op vakantie ben ik in quarantaine geplaatst?

Bij veel reisverzekeraars vallen extra reis-, verblijf en telefoonkosten niet onder de dekking. Als dat wel zo is, is er vaak een maximum aan verbonden.

Kunnen mensen me aansprakelijk stellen als ik hen besmet met het virus?

Niet waarschijnlijk. Om iemand aansprakelijk te stellen, moet aangetoond worden dat die opzettelijk is veroorzaakt of dat er sprake is van bewuste roekeloosheid.

Kan ik het hotel of vliegveld waar ik het virus heb opgelopen aansprakelijk stellen?

Die kans is klein. Om dezelfde redenen als in de vraag hiervoor.

Ik heb corona en kan niet meer op reis. Kan ik annuleren?

Ja, mits je een doktersverklaring hebt. Dat geldt ook als je in quarantaine bent geplaatst.

Kijk voor meer informatie hier .

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu