Doden door aardbevingsstress in Groningen

Een eerder protest tegen gaswinning. Foto: Archief Jan Zeeman.

Door gezondheidsklachten die zijn te wijten aan de aardbevingen, zijn er in de toekomst jaarlijks naar schatting vijf sterfgevallen in Groningen.

Dat zeggen de onderzoekers prof. dr. Tom Postmes en dr. Katherine Stroebe van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze hebben met een team onderzoekers twee jaar lang grondig gekeken naar de effecten van de aardbevingen in Groningen op de gezondheid van de bewoners. Woensdag presenteren ze hun eindrapport.

De resultaten van het onderzoek zijn schokkend, zegt Postmes. Zo blijkt dat meer dan 85.000 mensen in Groningen last hebben van meervoudige schade aan hun woning. Van deze groep zijn er zo’n 10.000 bewoners die daadwerkelijk gezondheidsklachten hebben.

Extreme stress

Ze voelen zich onveilig, hebben last van soms extreme stress en kampen met burn-outverschijnselen. Ze verzuimen vaker van hun werk.

,,We vinden het beeld dat uit ons onderzoek opdoemt ernstig en alarmerend. Toen we in 2016 met ons onderzoek begonnen, was er weinig aandacht voor de gevolgen van de gaswinning voor de mensen. Nu is er een scherp beeld over de grote impact van het hebben van schade aan het eigen huis op de gezondheid. En we constateren dat de problemen van Groningers met schade alleen nog maar groter worden’’, zegt Postmes.

Volgens Stroebe is er sprake van een chronische ramp. ,,Het gaat sluipend, het loopt langzaam op. Dat maakt mensen wanhopig, het houdt niet op.’’

De meeste mensen met klachten zijn volgens haar niet in beeld bij bijvoorbeeld gemeenten. ,,Er wordt nu hard gewerkt aan een nieuw schadeprotocol en er is terecht veel aandacht voor de versterking van huizen. Maar de 85.000 mensen met meervoudige schade vallen buiten de boot. Velen moeten een leven leiden dat in de verste verte niet normaal is. Je gelooft je oren soms niet als je hoort wat ze allemaal meemaken.’’

Veelomvattend plan

Postmes en Stroebe willen dat er snel een veelomvattend plan komt om iets te doen aan de problemen van deze 85.000 Groningers. ,,En het moet niet alleen om de gezondheid gaan, maar ook over de veiligheid’’, zegt het duo.

In het onderzoek wordt ook geconstateerd dat lang niet alle schade wordt gemeld. Bewoners zien op tegen het gedoe en verwachten er weinig van. Ook sparen talloze gedupeerden schades op. Wanneer het schaderapport eindelijk in de bus valt, neemt de stress bij veel huiseigenaren enorm toe. Bewoners ergeren zich aan de fouten en zijn boos wanneer de schade wordt afgewezen.

Meteen na de aardbeving bij Zeerijp op 8 januari is er een aanvullend onderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat de bewoners van het gebied de beving vrijwel net zo nauwkeurig hebben gerapporteerd als het KNMI. ,,Soms wordt er gezegd dat men maar wat roept in Groningen, maar dat is dus niet zo’’, constateert Postmes.

Nieuws

menu