Doktersdienst Groningen opent in Martini Ziekenhuis speciale post voor mensen met corona-verdachte problematiek

Foto: Shutterstock

Doktersdienst Groningen opent vrijdag om 17.00 uur een coronapost in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Deze coronapost is bedoeld voor mensen uit de hele provincie Groningen die niet ernstig ziek zijn, maar wel corona-verdachte problematiek hebben.

Doktersdienst Groningen verwijst mensen met verdachte symptonen, na telefonische beoordeling, door naar deze speciale post. Daarmee worden patiëntstromen beter gescheiden, hetgeen het risico van verspreiding van het virus zoveel mogelijk beperkt.

Werkdruk verlagen

De coronapost in het Martini Ziekenhuis moet ook de werkdruk verlagen. Mensen met een verdenking van corona worden nu door een visitearts bezocht. Dit is tijdrovend en levert een grote werkdruk op voor de dienstdoende huisartsen.

Patiënten moeten bovendien vaak lang wachten tot de arts komt. Zeker als het aantal besmettingen toeneemt, levert dat een potentieel onhoudbare situatie op.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Daarnaast kunnen zorgverleners op de coronapost efficiënter gebruik maken van persoonlijke beschermingsmiddelen dan bij het rijden van visites.

Verminderen bezorgdheid

Tot slot draagt het scheiden van patiëntstromen ook bij aan het verminderen van bezorgdheid onder personeel en andere patiënten van de huisartsenspoedposten.

De coronapost is van maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 23.00 uur geopend en in het weekend tussen 08.00 en 23.00 uur.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Coronavirus
menu