Domper voor tegenstanders uitbreiding Windpark Delfzijl Zuid, Raad van State vindt meer natuuronderzoek niet nodig

Windmolen. Foto: Archief/Kees van de Veen

Een tegenvaller voor de tegenstanders van de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid. Zij eisten meer natuuronderzoek voor de vogels en vleermuizen in het gebied, maar de Raad van State acht dat niet nodig.

De initiatiefnemers van Windpark Delfzijl Zuid zijn van plan om ten zuiden van het bestaande windpark nog eens zestien windturbines te plaatsen met een tiphoogte van maximaal 204 meter.

Stichting Oldambt Windmolenvrij.nl, verschillende verenigingen voor dorpsbelangen en diverse inwoners van de provincie Groningen zijn tegen de natuurvergunning in beroep gegaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

‘Windturbines zijn gehaktmolens voor trekvogels’

Zij zijn van mening dat het provinciebestuur procedurele fouten heeft gemaakt en dat er betere alternatieven zijn dan een windpark op deze locatie. Verder vrezen zij negatieve effecten van de windturbines op de natuur en op beschermde diersoorten, zoals vleermuizen. Voorzitter Anthon Meijssen van de Stichting Oldambt Windmolenvrij.nl zei eerder: „Weet je wat zestien enorme windturbines zijn voor trekvogels? Gehaktmolens.”

De Raad van State veegde alle kritiek van de tegenstanders van tafel. De hoogste bestuursrechter oordeelde dat het Rijk en de provincie voldoende hebben aangetoond dat het voortbestaan van de diersoorten niet in gevaar komt als er zestien windturbines worden bijgebouwd.

‘We vinden de uitbreiding een heel slecht idee’

Meijssen is teleurgesteld, maar niet verrast door de uitspraak. „De kans van slagen was gering. We blijven mogelijkheden om dit plan tegen te gaan onderzoeken, maar ik vrees dat we uiteindelijk het onderspit zullen delven.”

De voorzitter van Stichting Oldambt Windmolenvrij.nl schreef eerder dit jaar nog een open brief aan betrokkenen en politici. Daarin schetste hij de situatie en legde hij uit hoe lang deze strijd al gaande is. Hij is nog niet van plan om het op te geven. „We staan er nog steeds net zo in als in het begin. We vinden de uitbreiding een heel slecht idee. We proberen, redelijkerwijs, tot het gaatje te gaan. Maar het is heel moeilijk.”

Nog geen groen licht

Het besluit van de Raad van State betekent nog niet dat de uitbreiding van het windpark definitief doorgaat. De uitbreiding van het windpark werd in 2018 al eens naar de prullenbak verwezen omdat in de plannen teveel huizen als sfeerwoningen, ook wel molenaarswoningen, werden aangewezen. Dat zijn huizen die eigenlijk teveel geluid- en schaduwhinder krijgen omdat ze te dicht bij de windmolens staan.

De ontwikkelaars hebben de plannen inmiddels aangepast. De hoogste bestuursrechter oordeelt later dit jaar of de gedane aanpassingen, zoals een stillere motor en minder sfeerwoningen, afdoende zijn om groen licht te geven voor de uitbreiding.

Bij een bewonersavond in maart bleek dat omwonenden nog steeds bezorgd zijn over de plannen voor de uitbreiding. Zij vrezen geluidshinder en vinden dat hun uitzicht verpest wordt.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu