Door massale bomenkap gaapt achter de Dame een gat

De aanblik van delen van Oost-Groningen verandert door massale bomenkap. Dat is zeker bij het herdenkingsmonument in Wedderveer het geval.

Een kwart eeuw geleden maakten in Oost-Groningen veel boeren gebruik van een regeling die de productie van hout stimuleerde. Nu worden veel van die bossen gekapt. FOTO HUISMAN MEDIA

Een kwart eeuw geleden maakten in Oost-Groningen veel boeren gebruik van een regeling die de productie van hout stimuleerde. Nu worden veel van die bossen gekapt. FOTO HUISMAN MEDIA

In het hart van Wedderveer is de wereld plots veranderd. Achter het oorlogsmonument, het beeld van de witte dame, reikt de blik nu heel ver.

Dat was vele jaren niet het geval. Toen stond daar een groot populierenbos. Dat werd een kwart eeuw geleden geplant. ,,Dat gebeurde in het kader van een regeling van het rijk’’, vertelt Rinck Zevenberg, boomchirurg uit het buurdorp Wedde. ,,Ik was toen rijksambtenaar en bij die regeling betrokken.’’

Nederlands hout wordt Duitse energie

De regeling hield in dat boeren op hun akkers productiebos konden laten groeien en daar een jaarlijkse vergoeding voor kregen. ,,De achterliggende gedachte was dat de productie van hout in Nederland omhoog moest’’, aldus Zevenberg. ,,In Oost-Groningen maakten veel boeren gebruik van de regeling. Ze plantten populieren of fijnsparren.’’

Maar nu worden op verschillende plekken die bomen gekapt. ,,Omdat indertijd werd besloten dat in de meeste gevallen de regeling gold voor 25 jaar. Daarna zou de vergoeding ophouden. Op dat punt zitten we nu. En daarom zie je nu dat de betrokken boeren of hun opvolgers de bossen kappen en het hout verkopen. Ze doen dat nu omdat het broedseizoen eraan komt en het dan niet meer mag. Een deel van dat hout gaat naar Duitsland waar het onder meer voor het opwekken van energie wordt gebruikt. Een deel wordt aan Nederlandse producenten van bijvoorbeeld kistjes verkocht.’’

Gapend gat

Zevenberg is bij die kap trouwens ook betrokken, als boomchirurg. ,,Ik ben door enkele boeren gevraagd om te controleren of in de te kappen bomen geen vogelnesten zitten. Als dat zo is, is kappen niet toegestaan. Zo maak ik van dichtbij mee hoe het aangezicht van delen van ons gebied verandert. Bij Bellingwolde, Veelerveen en andere dorpen in Oost-Groningen zie je plots dat de wereld er een beetje anders uitziet.’’

En dat is bij het monument in Wedderveer dus ook het geval. Het beeld van de witte dame, waaruit ‘leed en lijden maar ook vertroosting’ spreekt, werd ruim 65 jaar geleden onthuld. Aan haar voeten zijn mensen uit de gemeente Bellingwedde jaarlijks op 4 mei twee minuten stil.

De afgelopen kwart eeuw werd die stilte in acht genomen met een groot populierenbos op de achtergrond. Het gaf de herdenking een besloten karakter. Maar nu is dat decor verdwenen en gaapt achter de Witte Dame een gat.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu