Dorpen maken bezwaar tegen zichtbare funderingen turbines van windpark N33

Dorpsverenigingen vinden de fundering van de turbines voor het windpark N33 te groot en te zichtbaar. Dit zou in strijd met gemaakte afspraken zijn. Foto: Harry Tielman

Dorpscoöperaties in Oost-Groningen willen weten of de ontwikkelaars van Windpark N33 buiten hun boekje zijn gegaan met de bouw van duidelijk zichtbare funderingen onder 35 turbines.

De twee Dorpscoöperaties van Ommelanderwijk en Meeden en de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee gingen er van uit dat de funderingen ondergronds zouden worden gestort en niet 2,5 meter boven het maaiveld. Zij baseren zich op de tekeningen in het inpassingsplan. Ze hebben de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt verzocht te onderzoeken of de funderingen van Windpark N33 wel of niet zo duidelijk zichtbaar mogen zijn in het landschap.

,,Het ziet er niet uit. Volgens ons is het bovendien in strijd met de afspraken. De fundering zou minder opzichtig worden weggewerkt’’, zegt Bernard Stikfort namens de drie dorpen die zich verenigd hebben in de DorpenAlliantie Oost-Groningen. ,,Nergens staat dat funderingen boven het maaiveld mogen komen.’’

De dorpen stellen daarnaast dat als dorpsgenoten en particulieren in afwijking van een verleende bouwvergunning een kozijn enkele centimeters verplaatsen, dit resulteert in een bouwstop. De DorpenAlliantie vindt dat dit bij een afwijking ook voor grote projectontwikkelaars moet gelden.

Gemeenten laten klacht dorpen uitzoeken

Wethouder Henk Jan Schmaal van de gemeente Veendam bevestigt de klacht. ,,We laten dit uitzoeken door de Omgevingsdienst Groningen (ODG). Als er in strijd is gehandeld met de afspraken zal deze dienst de projectontwikkelaar die acht turbines van Windpark Vermeer N33 Zuid en Midden in onze gemeente heeft staan op de vingers tikken. Ook naar turbines elders in het windpark wordt gekeken.’’

Schmaal is er op voorhand niet van overtuigd dat de projectontwikkelaar de fout is ingegaan. ,,Toen ik intern bij de gemeente mijn licht opstak vertelde een ambtenaar dat de afbeelding in het plan en de tekst op verschillende manieren kunnen worden geïnterpreteerd. Voordat ik harde uitspraken doe, wachten we het advies van ODG af.’’

Deze dienst houdt op verzoek van Midden-Groningen, Veendam en Oldambt in de gaten of afspraken en regels bij de bouw van Windpark N33 worden nageleefd. ,,We gaan er vanuit dat de specialisten van de omgevingsdienst hier kritisch naar kijken. Het zijn per slot van rekening geen tuinhuisjes die daar worden neergezet’’, zegt Schmaal.

Dorpscoöperatie Ommelanderwijk richt zich op de vier turbines tussen Noorderweg en Zuidwending, ten oosten van het Vosseveld. En op de vier windmolens tussen Dalweg 12 en 36 aan de Wildervanksterdallen. De collega’s in Meeden en Westerlee nemen aanstoot aan de 27 funderingen ten noorden van de dorpen.

Windpark N33 valt onder de rijkscoördinatieregeling. Daarom is ook bij het ministerie aan de bel getrokken. Het transport van turbines en de aanleg van het windpark bij Meeden en Veendam zijn in volle gang. De projectontwikkelaars RWE Renewables, Yard Energy en Blaaswind bouwen 35 turbines met ieder een vermogen van drie tot vijf megawatt. De funderingen liggen 2,5 meter boven het maaiveld. Iedere turbine is 200 meter hoog.

‘Ontwerp fundering is goedgekeurd’

RWE-manager Jan Boorsma legt uit dat ten tijde van het inpassingsplan niet bekend was welk type turbine er zou komen. ,,Na de keuze voor de turbine is een ontwerp voor het fundament gemaakt. De tekening maakte deel uit van de vergunning die door het bevoegd gezag is goedgekeurd.’’

Dat de fundering boven het maaiveld uitsteekt heeft volgens Boorma een duidelijke reden. ,,De grondwaterstand in het gebied is zo hoog dat een deel zou onderlopen als we te diepe gaten zouden graven. De bodem zou dan barsten. Om dat te voorkomen is er voor gekozen om de graafwerkzaamheden te beperken en een deel van de fundering boven te grond te plaatsen.’’


Nieuws

Meest gelezen

menu