Dorpen maken bezwaar tegen zichtbare funderingen turbines van windpark N33

Dorpsverenigingen vinden de fundering van de turbines voor het windpark N33 te groot en te zichtbaar. Dit zou in strijd met gemaakte afspraken zijn. Foto: Harry Tielman

Dorpscoöperaties in Oost-Groningen willen weten of de ontwikkelaars van Windpark N33 buiten hun boekje zijn gegaan met de bouw van duidelijk zichtbare funderingen onder 35 turbines.

De twee Dorpscoöperaties van Ommelanderwijk en Meeden en de Vereniging Dorpsbelangen Westerlee gingen er van uit dat de funderingen ondergronds zouden worden gestort en niet 2,5 meter boven het maaiveld. Zij baseren zich op de tekeningen in het inpassingsplan. Ze hebben de gemeenten Veendam, Midden-Groningen en Oldambt verzocht te onderzoeken of de funderingen van Windpark N33 wel of niet zo duidelijk zichtbaar mogen zijn in het landschap.

Nieuws

menu