Dorpenteam boycot presentatie windmolenplan N33

Het dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie vertikt het om naar de presentatie te gaan van het toekomstige windturbinepark langs de N33. Gebiedscoördinator Emme Groot licht de plannen vrijdag toe in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek.

Het dorpenbeheerteam Ommelandercompagnie vertikt het om naar de presentatie te gaan van het toekomstige windturbinepark langs de N33. Gebiedscoördinator Emme Groot licht de plannen vrijdag toe in dorpscentrum De Broeckhof in Zuidbroek.

Het bestuur stelt dat ze veel te weinig inspraak hebben gehad, hoewel het dorpenbeheerteam in een eerder stadium wel werd aangemerkt als belangrijke gesprekspartner. In de plannen staat dat ten zuidwesten van Ommelanderwijk acht mega-windturbines worden geplaatst.

Kritiek van de bewoners is dat dat gebeurt op minder dan achthonderd meter van de dorpskern, waardoor ze te maken krijgen met geluidsoverlast en slagschaduw. Het steekt het dorpenbeheerteam dat geen inzicht wordt gegeven in het type turbine waarvoor wordt gekozen.

Het bestuur geeft aan zich te beraden in samenspraak met de gemeente Veendam, de omliggende dorpenclubs in Meeden en Scheemda en Tegenwind N33. ,,We willen onze stem laten gelden als het rijksinpassingsplan in maart ter inzage wordt gelegd.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu