Dorpsverenigingen intensiveren hun onderlinge samenwerking

Dorpenteams, dorpencoöperaties, dorpsverenigingen en dorpenbeheerteams uit Oldambt, Menterwolde en Veendam sluiten de rijen nog verder.

Leefbaarheid

De dorpsverenigingen die zich aangesloten hebben bij de DorpenAlliantie willen de leefbaarheid in de dorpen in stand houden. Een leefbaarheid die, zo wordt betoogd, bedreigd wordt door de mogelijke komst van Windpark N33.

'Gezamenlijk platform'

Deze week was er hernieuwd overleg. Besloten is medewerking te verlenen aan de geplande burgerbijeenkomst op 24 maart in het dorpshuis in Meeden. Dan is er een bijeenkomst van Storm Meeden, Stichting Platform Tegenwind N33 en Tegenwind Veenkoloniën.

,,We willen onderling ervaringen uitwisselen en elkaar waar kan en nodig faciliteren. Om zo een gezamenlijk platform te vormen dat de bedreigingen die dit gebied te wachten staat het hoofd kan bieden’’, zegt woordvoerder Bernard Stikfort. ,,We hebben het over een gebied waar het economisch slecht gaat. In combinatie met aardbevingen, krimp, zoutwinning en gemeenten die geen geld en of capaciteit hebben om te investeren in leefbaarheid, is Windpark N33 een reële bedreiging voor de voorzieningen en leefbaarheid in ons gebied. De Veenkoloniën en het Oldambt vormen een cultuurlandschap met unieke vergezichten. Daar moeten we trots op zijn. Die moeten we beschermen. Juist dit stukje onaangetast Groningen wordt bedreigd door het mega-windpark N33.’’

Vrees

De DorpenAlliantie vreest dat de ontwikkeling van het windpark de bevolkingskrimp verder aanwakkert. ,,Het imago van dit gebied verslechtert. De waardevermindering van woningen en de ontwikkelingen rond het windpark zorgen dat ons gebied minder aantrekkelijk wordt om te wonen.’’ De dorpsvertegenwoordigers willen met de politiek in gesprek om alternatieven voor de windplannen toe te lichten. ,,Ga met ons in dialoog. Zie het vertrouwen in de politiek terug te winnen.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Windmolens
menu