Draagvlak voor windmolens bij Groningen neemt af: 'Links en rechts staat de stad straks in de schaduw van die reuzen'

Foto: Archief ANP

Groningen probeert alsnog een lang gekoesterde wens te vervullen: met grote windmolens stroom opwekken. Maar daar is niet iedereen van gediend. Dat blijkt uit twee enquêtes rond Roodehaan en Westpoort.

Het draagvlak voor de windmolens is nu op beide plekken zeer laag, zowel binnen een straal van 500 meter als 1500 meter. Aan het begin van de verkenning door het windplatform (gemeente, energiecoöperatie en milieufederatie) was dat alleen op korte afstand van Roodehaan zo. De dalende acceptatie blijkt uit onderzoek van de universiteit. Die volgt hoe het platform de omgeving informeert en bij de plannen betrekt.

Onderzoekers hielden twee enquêtes onder 6500 betrokken huishoudens en bedrijven. Jan Peutz, lid van de klankbordgroep Roodehaan, vindt het logisch dat het draagvlak afneemt naarmate mensen beter op de hoogte zijn. Hij zet zich in voor behoud van het landschap én de open blik op de stad.

,,Dat belang neemt alleen maar toe naarmate mensen beter op de hoogte zijn van de feiten over bijvoorbeeld de regionale energiestrategie en de effecten van de windmolens.’’

Zes windmolens

Volgens de plannen komen er zes windmolens van 150 meter bij Roodehaan en drie van 135 meter bij Westpoort.

Vanuit buurtschap Roodehaan (de R uit de MEER-dorpen achter Middelbert, Engelbert en Euvelgunne) is Peutz een van de mensen die windmolens van 150 meter niet zien zitten. Zes zijn er voorzien langs de A7 bij het bedrijventerrein Roodehaan, en nog eens drie aan de andere kant van de stad bij Westpoort.

,,Als je over de A28 uit Assen komt, zag je vroeger de vijf pijpen van de Hunzecentrale. Geloof mij, dat was niks vergeleken met deze plannen. Links en rechts staat de stad straks in de schaduw van die reuzen. Het vernielt Groningen tot en met. Het is te gek voor woorden dat bijna niemand dit weet.’’

Verdeelsleutel

De gewezen dierenarts werd op uitnodiging van het Platform Windenergie (gemeente, Grunneger Power, Natuur en Milieufederatie) lid van een van beide klankbordgroepen -een bij elke locatie. Ze moeten voor draagvlak zorgen. Een van de voorstanders maakte volgens Peutz een perfecte, niet te negeren verdeelsleutel om een deel van de financiële opbrengst eerlijk te verdelen in de buurt (wat de gemeente graag wil) op basis van afstand en de gevolgen: horizonvervuiling, geluidhinder, slagschaduw, ecologie en misschien gezondheidsproblemen.

Peutz: ,,Wat dat betreft slaat de gemeente gelukkig meteen de juiste toon aan en betrekt zij omwonenden bij de plannen. Het gaat hier dus niet politiek en sociaal vreselijk mis met de discussie, zoals in het Mondengebied. Maar uiteindelijk probeert de gemeente het windmolenpark wel te realiseren. Dat merk je als eerst wordt gezegd: ‘Geen draagvlak, geen windmolens’ en later dat er verschillende soorten draagvlak zijn. Daar word ik wat onrustig van.’’

Een bericht op de gemeentelijke website wakkerde vrijdag de onrust aan. ,,Dat ging over een bezoek van gemeenteraadsleden aan Roodehaan. Er staat bij dat 74 procent van het vrijwillige stadspanel uit de hele gemeente, dat overal een mening over geeft, voorstander van windenergie is. Niet dat de mening over opwekking in eigen gemeente fifty-fifty is.’’

Ongeschikt

Bewoners nodigden de politiek uit om te laten zien waarom zij Roodehaan ongeschikt vinden voor een rij hoge windmolens, ook al (of juist omdat er ook al) zonneparken, een vergister en verschillende vuilstortplaatsen zijn.

,,Als je nu de stad uit fietst richting Hoogezand, zit je meteen in het open landschap. Behoud dat! Het belang van recreatie vlak buiten de stad wordt alleen maar groter door de uitbreiding van Meerstad. Ook in verband met corona wordt steeds meer in eigen streek gerecreërd. Ik snap de plannen niet, en de noodzaak in het kader van de energietransitie ook niet. Groningen wekt al 3,5 keer zoveel groene stroom op als de regering van de provincie vraagt. Er is geen haast mee en we kunnen rustig nadenken over betere alternatieven.’’

Nieuws

Meest gelezen

menu