Drie ton voor multifunctionele centra en innovatieve projecten die zorgvoorzieningen in Groningen verbeteren

Foto: Pixabay.

Vier Groninger projecten die zorgvoorzieningen in Groningen willen verbeteren ontvangen in totaal 323.100 euro van de provincie Groningen.

Het geld komt uit de subsidieregeling zorg en voorzieningen, waarmee de provincie ‘de voorzieningen en de zorg wil versterken, verbeteren en toekomstbestendig wil maken’.

‘Goede ideeën voor het samenvoegen van meerdere functies en voorzieningen in één gebouw waar de functie ‘zorg’ onderdeel van uitmaakt, bijvoorbeeld een huisarts- of fysiotherapiepraktijk, buurt- of thuiszorg komen in aanmerking voor een subsidie. Dat geldt ook voor plannen om de zorg te verbeteren en toekomstbestendig te maken.’

Deze projecten krijgen een subsidie:

  • In de Oosterparkwijk wordt een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd voor de verbouw van de voormalige Siebe Jan Boumaschool tot een multifunctioneel wijkcentrum met zorgfuncties (23.100 euro).
  • In Jonkersvaart gaat het om de aankoop en verbouw van de voormalige school tot multifunctioneel dorpshuis (150.000 euro).
  • Het UMCG en de Coöperatie Zorg en Welzijn UA in Winschoten ontvangen subsidie voor de ontwikkeling van innovatieve zorgprojecten (75.000 euro).

Nieuws

menu