Droge voeten dankzij natte natuur

Natte natuurgebieden slaan enorme hoeveelheden water op

Terwijl Duitsland kampt met wateroverlast houden we in Nederland de voeten vooralsnog droog.

Dat hebben wij vooral te danken aan de talloze natte natuurgebieden die de waterschappen en natuurbeheerders de afgelopen jaren hebben aangelegd. De natte natuur fungeert als een reusachtige spons die overtollig water opslaat.

In Groningen en Drenthe stikt het inmiddels van de natuurlijke waterbergingen. Grote natuurgebieden als het Bargerveen, het Dwingelderveld, het Fochteloërveen, het Drents-Friese Wold en het Lauwersmeer zijn zodanig ingericht dat ze tientallen miljoenen kubieke meters water kunnen bergen.

Riviertjes als de Hunze, het Reitdiep, de Drentse Aa, de Westerwoldse Aa en het Oude Diep hebben hun slingerende loop deels teruggekregen zodat ze het water langer vasthouden. Treden ze toch buiten hun oevers, dan doen ze dat in natte natuurgebieden als de Onlanden bij Peize, het Annermoeras en de Mandelanden in het Hunzedal en de Oude Kene bij Hoogeveen.

Overlast

De inrichting van natte natuurgebieden moet herhaling voorkomen van de wateroverlast in 1998 (toen de kelders van het Groninger Museum overstroomden), maar waterberging alleen is niet genoeg. Daarom zijn de afgelopen jaren honderden kilometers kades en dijken langs de watergangen in Groningen en Drenthe verhoogd en verstevigd om het wassende water in toom te houden.

Uiteindelijk lozen de provincies Drenthe en Groningen al hun overtollige water op de Waddenzee en het IJsselmeer. Dat gebeurt met behulp van twee spuisluizen en acht gemalen. Zonder de natte natuurgebieden zouden deze installaties het werk nooit aankunnen. Ze zouden dan zoveel water ineens te verwerken krijgen dat wij gegarandeerd natte voeten zouden krijgen.

Ruimte

De maatregelen in Groningen en Drenthe (natte natuur in combinatie met dijkversterking) sluiten naadloos aan bij het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma en het programma Ruimte voor de Rivier. Geef het water de ruimte waar dat kan en houd het tegen op de plekken waar je het beslist niet wilt hebben, zo is de gedachte achter het nieuwe Nederlandse waterbeleid.

Nieuws

Meest gelezen

menu