Droge zomers slecht voor riet en lisdodde

Droge zomers slecht voor riet en lisdodde

Des te droger de zomers worden, des te minder vaak zullen riet en lisdodde aan de waterkant te zien zijn. Dat heeft Gerard ter Heerdt van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn proefschrift vastgesteld.

Des te droger de zomers worden, des te minder vaak zullen riet en lisdodde aan de waterkant te zien zijn. Dat heeft Gerard ter Heerdt van de Rijksuniversiteit Groningen in zijn proefschrift vastgesteld.

In een reeks experimenten heeft Ter Heerdt, nu als senior ecologisch onderzoeker werkzaam bij Waternet in Amsterdam, onder gesimuleerde weersomstandigheden de opkomst van kiemplanten getest. De oeverplanten blijken sterk verschillende voorkeuren te hebben voor temperatuur en vochtomstandigheden. Riet en grote lisdodde hebben een voorkeur voor zeer natte groeiomstandigheden. Door klimaatverandering worden de zomers droger krijgen de planten het moeilijker zich te vestigen.

De onderzoeker denkt dat de planten met de hulp van waterschappen toch kunnen ontkiemen. Met aangepast peilbeheer kan het droogvallen van oevers tijdens droge periodes worden voorkomen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu