Duizenden Drenten nog niet akkoord met delen medische gegevens. Apothekers in Drenthe waarschuwen voor de gevaren

Apothekers in Drenthe proberen 70-plussers die nog geen toestemming hebben gegeven om hun medische gegevens te delen met het ziekenhuis te overtuigen dit alsnog te doen.

Medicijnen.

Medicijnen. Foto: Marcel Jurian de Jong

Bij bijna 10.000 ouderen in Drenthe valt dit najaar een brief van hun apotheker op de mat die hen tot nadenken moet aanzetten. Het gaat om alle 70-plussers die nog niet bij de apotheker hebben aangegeven of ze willen dat hun medische gegevens, zoals medicijngebruik, worden gedeeld met het ziekenhuis en huisartsenpost op het moment dat dit nodig is. In de brief wijst de apotheker de patiënt op de gevaren.