Eén telefoontje en je wordt geholpen: Groningen komt met speciaal team voor slachtoffers toeslagenaffaire

Gedupeerde ouders van de toeslagenaffaire voeren actie in Den Haag. Foto: ANP

Voor de tientallen Groningse slachtoffers van de toeslagenaffaire is vanaf nu een hulpteam van de gemeente beschikbaar. Ouders die in de problemen zitten met bijvoorbeeld werk, huisvesting of jeugdzorg, kunnen bij dat team terecht.

,,Zo willen we voorkomen dat deze ouders op lokaal niveau opnieuw in een bureaucratische molen belanden’’, verklaart wethouder Isabelle Diks (GroenLinks). Het hulpteam moet laagdrempelig en eenvoudig zijn. ,,Je belt het gemeentelijke informatienummer 14 050, hoeft maar één keer je verhaal te doen en krijgt meteen een vast aanspreekpunt, iemand die je verder bij alles begeleidt’’, stelt de wethouder.

Gemeente kan helpen bij huisvesting, werk en zorg

In de gemeente Groningen zijn 85 ouders de dupe geworden van het jarenlange wanbeleid bij de Belastingdienst. Ze werden onterecht beschuldigd van frauderen met de kinderopvangtoeslag en moesten enorme bedragen terugbetalen. Inmiddels is de slachtoffers beloofd dat ze van de Belastingdienst 30.000 euro schadevergoeding krijgen.

,,Wij willen daarnaast kijken of we kunnen helpen bij de bredere situatie’’ zegt wethouder Diks. ,,Mensen zijn op allerlei verschillende manieren in de problemen gekomen. Fysiek en mentaal door de enorme stress, op het gebied van werk, huisvesting en jeugdzorg. Bij al die situaties kan de gemeente mensen invliegen om te helpen.’’

Zo kan het hulpteam gesprekken voeren met woningcorporaties, energiebedrijven of andere schuldeisers. Mochten gedupeerden schulden hebben bij de gemeente zelf, dan wordt daar coulant mee omgegaan. Maar de Belastingdienst moet uiteindelijk de portemonnee trekken, benadrukt Diks: ,,Die heeft deze enorme fout begaan, en het zou wonderlijk zijn als de lokale overheid ervoor opdraait.’’

Meeste gedupeerden nog niet in beeld

Een complicerende factor is dat de gemeente niet weet om wie het gaat. ,,Met 25 van de 85 gedupeerden hebben we al contact omdat zij in de schuldhulpverlening zitten’’, zegt Diks. ,,De gegevens van de overige 60 mag de Belastingdienst niet met ons delen. Ik wil slachtoffers echt nadrukkelijk oproepen: meld je bij de gemeente, want wij kunnen helpen op manieren waaraan je zelf misschien niet denkt.’’

Van het rijk krijgt de gemeente 108.000 euro om de uitvoeringskosten van dat hulpteam voor de komende twee jaar te dekken. Dat is niet genoeg, verwacht Diks. ,,Daar moeten we landelijk nog verder over in gesprek. Maar het belangrijkste is dat we nu de mensen helpen die in zo’n erbarmelijke situatie terechtgekomen zijn.’’

‘Kwijtschelding van schuld bij de gemeente vergt meer studie’

Of Groningen de gedupeerden in navolging van Den Haag alle uitstaande schulden gaat kwijt te schelden, is nog de vraag. Diks gaf aan de die oproep van staatssecretaris Alexandra van Huffelen de gemeente heeft overvallen. ,,Het wordt wel een beetje problematisch als de rijksoverheid stelt: Wij schelden de schulden kwijt, wilt u dat ook maar even doen?’’

Die schulden zijn immers wel écht opgebouwd en niet ontstaan door de toeslagenaffaire of een overijverige belastingdienst, stelde de wethouder woensdag in reactie op een pleidooi van de Stadspartij om een streep te halen door de schulden die gedupeerden bij de gemeente hebben uitstaan.

‘Maatwerk per gedupeerde nodig‘: ‘Schuldeisers mogen niet óók dupe worden’

,,Dat zou betekenen dat schuldeisers óók het slachtoffer van de toeslagenaffaire worden’’, vindt Diks. De gemeente gaat wel kijken óf schulden kunnen worden kwijtgescholden, maar dat gaat niet met één pennenstreek. Voor iedere gedupeerde is ‘maatwerk’ nodig, aldus de wethouder.

Daarvoor houdt Groningen de komende tijd de schuldenlast van persoon tot persoon de schuldenlast tegen het licht. Ook de Vereniging Nederlandse Gemeenten is volgens de wethouder nog in gesprek met het kabinet welke financiële ruimte lokale overheden daarvoor krijgen.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Lokale politiek
menu