E-mails gewist bij gemeente Zuidhorn

Het gemeentehuis van Zuidhorn. FOTO: ARCHIEF DVHN

De gemeente Zuidhorn springt slordig om met belangrijke brieven en e-mails. Een overheid heeft een wettelijke archiefplicht, die de gemeente met voeten heeft getreden.

Die conclusie trekt Herman Bloupot uit Aduard die – net als veel van zijn dorpsgenoten – geen goed woord over heeft voor de wijze waarop de gemeente Zuidhorn vorig jaar poogde Aduarders te laten betalen voor illegaal verklaarde stukken snippergroen bij hun huizen. Vanwege de storm van kritiek die hierover opstak, is de verkoopactie tijdelijk stopgezet. B en W zijn al enkele weken druk in gesprek met de opgerichte Actie Snippergroen om tot een oplossing te komen. Of de omstreden verkoopactie na Aduard ook in andere dorpen op touw wordt gezet, is nog onduidelijk.

Bloupot heeft de indruk dat Zuidhorn zich voor het karretje van adviesbureau Eiffel liet spannen. Medewerkers van dit bedrijf voeren de actie uit. Volgens de Aduarders doen de medewerkers zich voor als ambtenaren van de gemeente en krijgen zij een vergoeding voor iedere overeenkomst die zij afsluiten. De Aduarders vinden dit een werkwijze die de overheid niet past en zelfs riekt naar ongeoorloofde belangenverstrengeling.

Missende e-mails

Om dit te toetsen, eisten Aduarders inzicht in de gemaakte afspraken tussen Eiffel en gemeente. Toen de gemeente dit weigerde, vroeg Bloupot namens de gedupeerden met een beroep op de Wet Openbaar Bestuur (WOB) informatie op. Slechts gedeeltelijk werd dit verzoek gehonoreerd. Zo zijn de gegevens over de vergoeding die de medewerkers van Eiffel opstrijken zwart gelakt, evenals het totaalbedrag dat de gemeente voor de dienstverlening betaalt.

Tijdens een hoorzitting bleek deze week dat de gemeente naar de zwarte stift greep in nauw overleg met Eiffel. Het bureau spreekt van concurrentiegevoelige informatie die niet op straat mag komen te liggen. Bloupot vecht dit aan. Hij vindt dat met openbaarmaking een maatschappelijk belang is gediend. Wat de opgevraagde correspondentie tussen gemeente en Eiffel betreft, ontving hij welgeteld vier e-mails uit 2014. Volgens Bloupot werd de opdracht al in juli 2013 verleend. ,,Van vóór de periode van december 2014 moeten veel meer brieven en e-mails beschikbaar zijn.''

Volgens de jurist van de gemeente werd de correspondentie met Eiffel gevoerd door een ambtelijk projectleider. Omdat die tussentijds een andere baan kreeg, schoonde hij zijn mailbox op waardoor het niet mogelijk is meer mails te verstrekken. Bloupot acht dit in strijd met de wettelijke archiefplicht van de overheid: ,,Als er brieven en mails daadwerkelijk zijn gewist, is dat strafbaar.''

Over uiterlijk zes weken brengt de bezwarencommissie aan B en W advies uit over de kwestie.

Nieuws

Meest gelezen

menu