Eemsmond biedt extra plek voor vluchtelingen

Eemsmond biedt extra plek voor vluchtelingen

De gemeente Eemsmond gaat meer woonruimte vrijmaken voor vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

De gemeente Eemsmond gaat meer woonruimte vrijmaken voor vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning.

,,Meer nog dan waar we wettelijk toe verplicht zijn'', kondigde burgemeester Marijke van Beek vrijdagavond aan in haar nieuwjaarstoespraak.

Zogenoemde ‘statushouders' die de asielprocedure al met hebben doorlopen, blijven nu nog vaak steken in de asielcentra. Daar ontstaat hierdoor een tekort aan acute opvangplaatsen.

Eemsmond ziet het volgens Van Beek als haar ‘morele plicht' om mensen ,,die door gruwelijke oorlogen huis en haard hebben moeten verlaten'' op te vangen. ,,Waar en hoe, daar zijn we nog niet uit.''

De burgemeester benadrukt wel dat de gemeente geen ‘Keulse' toestanden zal toleren. ,,Mensen die naar Nederland komen, moeten zich, ongeacht hun afkomst en herkomst, conformeren aan onze normen en waarden. En als dat niet het geval is, moet daar uiteraard tegenop getreden worden.''

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
Gevlucht
menu