Een betere weg naar de baden in de Groninger synagoge

Het mikwe in de synagoge van Groningen wordt de komende tijd verbouwd Foto: Willy van der Schuur

Na een lange voorbereidingstijd is de grootscheepse verbouwing en herinrichting van de synagoge aan de Folkingestraat in Groningen begonnen.

De herinrichting houdt onder meer in dat de synagoge een nieuwe permanente expositie krijgt. Een expositie die meer dan de huidige niet alleen het verhaal van de Joden in de stad Groningen maar ook dat van de Joden in de Ommelanden vertelt. ‘’Ook maken we veel meer gebruik van de digitale mogelijkheden’’, zegt manager Geert Volders van de Stichting Folkingestraat Synagoge Groningen.

De verbouwing houdt onder meer in dat het mikwe, de ruimte met de rituele baden, beter toegankelijk wordt gemaakt. Ooit had de synagoge vier baden waarin onderen anderen Joodse vrouwen eens per maand kwamen voor een rituele reiniging. ,,Er zijn nu nog twee baden zichtbaar’’, aldus Volders. ,,In die ruimte wordt na de verbouwing uitgebreid informatie gegeven over het mikwe. De baden zijn en blijven overigens om te bekijken, ze worden na de verbouwing niet weer in gebruik genomen.’’

Monument uit 1906

Volders benadrukt dat door de verbouwing het karakter van de uit 1906 stammende synagoge absoluut niet wordt aangetast. ,,Dat mag ook niet want het gebouw is een monument.’’

De Stichting Synagoge Folkingestraat heeft voor de herinrichting ruim 550.000 euro gekregen van onder meer de provincie Groningen en het Europees Interreg-programma. De Stichting Oude Groninger Kerken heeft voor de verbouw subsidies van bijvoorbeeld het Peter Breukink Noodfonds verworven.

,,We hopen dat de hele operatie aan het eind van dit jaar grotendeels is voltooid’’, zegt Volders. Hij hoopt ook dat dan vanwege de nieuwe permanente expositie meer bezoekers zal trekken. ,,Vorig jaar trok de huidige expositie bijna 10.000 bezoekers. Uiteraard blijft in de synagoge ook ruimte voor lezingen en andere activiteiten. En natuurlijk ook voor religieuze diensten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Groningen
menu