Een directe oorzaak is er niet, maar het gaat bar slecht met de geheimzinnige kwartelkoning

De kwartelkoning is vooral bekend door zijn nachtelijke roep. foto archief marcel van kammen

Het is een dramatisch jaar voor de kwartelkoning. Meldt Sovon Vogelonderzoek Nederland. Dat is niet te wijten aan een gebrek aan geschikte biotopen of voedsel, dat is er allemaal wel. Wat ontbreekt zijn de vogels. ,,Het past in het patroon dat de soort in het algemeen achteruitgaat.’’

De uitgestrekte graanvelden en luzerne-akkers in het Oldambt zijn de laatste bolwerken in Nederland van de kwartelkoning.